nieuws

De Goudse scherpt tarief voor beleggingsverzekeringen aan De Goudse

Archief

heeft het FlexxVermogensplan aantrekkelijker gemaakt

Het tarief is verlaagd, waardoor de voorbeeldkapitalen van de beleggingsverzekering “aanzienlijk hoger” worden. “Het FlexxVermogensplan doorstaat een vergelijking met producten van andere maatschappijen glansrijk”, claimt De Goudse. De maatschappij baseert zich op een recent onderzoek van MoneyView naar kapitaalverzekeringen eigen woning. “In alle gebruikte normeringen zit De Goudse in de top-3”, stelt de verzekeraar. “Met de tariefaanpassing versterken we onze positie op de hypotheek- en lijfrentemarkt.” De verlaging van het tarief voor het FlexxVermogensPlan schommelt tussen de 8% en de 10% en schuilt vooral in de beheerkosten. De reden ligt in de reorganisatie van het levenbedrijf in 2005. “Verbetering van de efficiency heeft de kosten doen dalen.” Voor tussenpersonen is de bonusprovisieregeling verbeterd. De staffel is opwaarts aangepast en ook het FlexxPensioen telt mee voor de bonus. Tegelijkertijd is de verdientermijn gehalveerd tot vijf jaar. De Goudse wijst ten slotte nog op een ander voordeel: mutaties en aanvragen worden op dagbasis verwerkt. ” De doorgevoerde verbeteringen binnen het levenbedrijf hebben ook geleid tot optimalisatie van de service”, zo luidt de tweede verwijzing naar de reorganisatie van 2005.

Reageer op dit artikel