nieuws

De Goudse: machtiging van pensioenverzekerde

Archief

De Goudse verlangt bij pensioenregelingen (met minder dan vijf deelnemers) van verzekerden een machtiging tot inzage in het medisch dossier. De Goudse is daarmee de vierde verzekeraar die met de machtiging werkt.

Generali, Hooge Huys en Zwolsche Algemeene hanteren de machtigingsconstructie voor pensioenverzekeringen al sinds eind januari. Hooge Huys en Zwolsche Algemeene koppelen aan de machtiging nog de clausule ‘geen inzage, geen uitkering’. Zij willen hiermee de hindernis ‘arts’ omzeilen, aangezien een arts niet verplicht is zich te houden aan de machtiging tot inzage in het dossier.
De Goudse wil niet zover gaan als Hooge Huys en Zwolsche, stelt stafmedewerker Piet van Wijk. “Als een arts ons niet voorziet van de benodigde informatie, dan zullen wij per geval bekijken hoe we zullen handelen. De clausule ‘geen inzage, geen uitkering’ vinden wij te zwaar.” De machtiging van De Goudse heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.
Bescherming
Om zich te wapenen tegen het keuringsverbod (Wet Medische Keuringen) heeft De Goudse nog meer maatregelen genomen. “Dat pakket moet ons optimale bescherming bieden”, aldus Van Wijk.
Voor individuele pensioenverzekeringen en collectiviteiten met minder dan vijf deelnemers wordt een wachttijd (carenzperiode) ingevoerd van één jaar bij overlijden als gevolg van een ziekte of gebrek.
Andere maatregelen zijn onder meer: verhoging van de arbeidsongeschiktheidspremie met 10%; maximering pensioengevend salaris op tweemaal de WAO-loongrens (=f 157.544); ANW-hiaat alleen meeverzekeren als verplicht onderdeel van de collectiviteit. Van een verhoging van de overlijdensrisicopremie is afgezien. Van Wijk: “Omdat we de hoogte van het nabestaandenpensioen hebben gemaximeerd op 70% van het ouderdomspensioen, is die premieverhoging niet meer nodig.”
Bij collectiviteiten met minimaal vijf deelnemers geldt geen carenzjaar. Wel is het pensioengevend salaris gemaximeerd op f 300.000 en kan aanvullende aov-dekking alleen met verplichte deelname. Bij minder dan vijftien deelnemers geldt dan nog een premie-opslag van 15%. Ook het ANW-hiaat kan alleen als verplichte module.
Bij WAO-gatverzekeringen voert De Goudse verder een premieverhoging van 10% door. Bij WAO-excedentpolissen geldt zelfs een verhoging van 15%. Bij de laatste verzekeringssoort geldt verder een wachttijd van één jaar voor nieuwe deelnemers en voor nieuwe contracten.
Ohra: geen machtiging
Ohra heeft, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, bekendgemaakt geen machtiging te vragen. “Een machtiging tot inzage in medische dossiers bij pensioenverzekeringen vinden wij een veel te zwaar middel”, stelt de maatschappij nu.
Ohra hanteert alleen bij individuele pensioenverzekeringen en vrijwillige elementen van collectieve contracten een wachtjaar voor overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bij aanvang bestaande ziekte of gebrek. “En die maatregel is vooral preventief bedoeld”, aldus Ohra.

Reageer op dit artikel