nieuws

De Goudse lanceert Verzuim Manager

Archief

De Goudse heeft de Verzuim Manager gepresenteerd, een geïntegreerd pakket voor verzuimdiensten en verzekeringen. De Verzuim Manager biedt werkgevers een totaalpakket om (de kosten van) het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid te beheersen en terug te dringen.

“Geen pakket met een strik erom, maar een werkelijk geïntegreerd pakket”, zegt Peter Kruyt, marketingmanager van De Goudse. “Een pakket dat geen oplossingen biedt op ad hoc basis, maar waarmee structureel lange-termijnoplossingen worden geboden.”
Op basis van onder meer een analyse van het verzuim in het bedrijf (in samenhang met het verzuim in de betreffende branche) komt De Goudse met een, op het bedrijf toegespitst, advies over de af te nemen diensten en verzekeringen. Voor de werkgever gaat het om één pakket met één premie waarvoor hij terecht kan bij één casemanager. De casemanager van De Goudse coördineert de dienstverlening en zoekt in voorkomende situaties naar de geschikte oplossing en dienst.
Nodig
“Het verzuimprobleem staat midden in de schijnwerpers”, zegt Kruyt. “Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren gestegen tot vijf procent van het totale aantal werkdagen en het aantal WAO-ers nadert het miljoen. Van de werknemers die nu in de WAO belanden heeft zo’n veertig procent een ziekte of aandoening die te maken heeft met het werk. Werkgevers realiseren zich steeds meer dat zij er financieel baat bij hebben het verzuim terug te dringen. Ten eerste omdat zij het verzuim direct in portemonnee voelen, maar ook omdat als gevolg van de huidige krapte op de arbeidsmarkt de verzuimende werknemer moeilijk is te vervangen.” Kortom: de markt voor de Verzuim Manager is gunstig.
Employers benefits
“Bij de Verzuim Manager gaat het in feite om employers-benefits, maar die term hebben we met opzet vermeden”, zegt Kruyt. “Uit onderzoeken in de doelgroep voor dit product – de werkgevers met minder dan honderd werknemers – blijkt namelijk, dat zo’n vijfentachtig procent van de werkgevers de term employers-benefits niet kent.”
De Goudse ziet de Verzuim Manager als een opstap naar een ruim EB-pakket. “We beginnen met dit kleinere afgeronde geheel, maar zullen op de lange duur een zeer uitgebreid geïntegreerd pakket employers-benefits en employee-benefits gaan bieden.
Pakket
In het kader van de Verzuim Manager dient de werkgever uiteraard gebruik te maken van een arbodienst. “Nee we verplichten niet om gebruik te maken van bepaalde arbodiensten”, zegt Kruyt. “Als de arbodienst maar voldoet aan onze kwaliteitseisen.” Het pakket kan – afgezien van de verzekeringen – worden samengesteld uit een aantal interventie- en reïntegratiediensten en een aantal preventiediensten. De Goudse heeft hiervoor contacten met een groot aantal bedrijven. Bij de verzekeringen gaat het om: ziekteverzuim, Pemba voor eigen-risicodragers, WAO-gat en excedentregeling. Gedekt wordt 70% van het brutoloon exclusief werkgeverslasten.
Bij de interventiediensten, gericht op het bevorderen van het herstel van de werknemer, gaat het onder meer om: bemiddeling conflicten werkgever/werknemer, oplossen mobiliteitsproblemen, wachtlijstbemiddeling. Bij de reïntegratiediensten gaat het onder meer om: psychologische hulp, mediation (probleembehandeling), en arbeidsdeskundig onderzoek en advies. Bij preventiediensten kan worden gedacht aan: rugscholing, anti-RSI-maatregelen, en persoonlijke vaardigheidstrainingen.
Presentatie
De Verzuim Manager is aangekondigd op het congres ‘Arbeidsmarkt en ziekteverzuim’ dat de Goudse afgelopen woensdag (26 april) heeft gehouden. Van half mei tot half juni wordt het product in een aantal workshops gepresenteerd aan een selecte groep van veertig tussenpersonen die zijn gespecialiseerd in employers-benefits en employee-benefits.

Reageer op dit artikel