nieuws

De Goudse innoveert met Alimentatie Polis

Archief

De Goudse heeft een primeur gescoord. De middelgrote maatschappij heeft als eerste Nederlandse verzekeraar een alimentatieverzekering op de markt gebracht. Een surftocht over Internet wijst uit dat het product in de Verenigde Staten al langer bekend is.

De Alimentatie Polis moet zekerheid bieden in de duur en de hoogte van alimentatiebetalingen. De afgesproken alimentatieperiode kan namelijk door overlijden of arbeidsongeschiktheid van de alimentatieplichtige onverwacht worden verkort. Tevens kan arbeidsongeschiktheid leiden tot lagere alimentatie-uitkeringen.
Tegen de inkomensterugval die bij de ontvanger ontstaat door het verlagen of stoppen van de alimentatie-uitkeringen, kan nu bij De Goudse een verzekering worden afgesloten. De verzekeraar zegt daarmee in een maatschappelijke behoefte te voorzien.
Een jaar geleden stonden in ons land ruim 450.000 gescheiden echtparen geregistreerd, terwijl er jaarlijks zo’n 35.000 gescheiden paren bij komen. Belangenverenigingen en advocaten hebben zich volgens De Goudse enthousiast getoond over het idee. “Men erkent de behoefte en het belang”, aldus Leven-manager Rob Verhagen.
Ongevallen
De Goudse heeft voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico twee verzekeringen bedacht: de Alimentatie Continu Ongevallen en de Alimentatie Continu Leven.
De eerste polis dekt alleen het wegvallen of lager worden van de alimentatie bij overlijden of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. De alimentatie-ontvanger kan deze polis sluiten zonder verdere bemoeienis van de ex-partner. De verzekerde som daalt jaarlijks. De premie bedraagt f 1 per f 1.000 verzekerd bedrag.
Medische verklaring
De variant Continu Leven biedt inkomenszekerheid bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid van de alimentatieplichtige, ongeacht de oorzaak daarvan. Bij de arbeidsongeschiktheidsmodule is een brutomaandlast van minimaal f 250 en maximaal f 2.500 gedekt. De uitkeringen, die pas na één jaar arbeidsongeschiktheid ingaan, stijgen jaarlijks conform de loonindex.
Bij de overlijdensvariant wordt een lineair dalend kapitaal verzekerd, waarmee een lijfrente kan worden gekocht. De risicotarieven zijn winstdelend: mits het sterfteresultaat het toestaat, wordt de uitkering met 0,5% verhoogd voor elk jaar dat de polis heeft bestaan. De winstdeling is maximaal 10% of f 50.000.
Voor het sluiten van deze verzekering is in veel gevallen wel een medische verklaring van de alimentatieplichtige benodigd. In de meest ideale situatie wordt de verzekering onderdeel van de echtscheidingsregeling en neemt de alimentatieplichtige tevens de verzekeringspremies voor zijn rekening.
Lijfrente
De Goudse heeft verder nog een lijfrentevariant in de aanbieding: Alimentatie Continu Lijfrente. Hierbij wordt het leven van de alimentatie-ontvanger verzekerd; het gaat namelijk om een direct ingaande lijfrenteverzekering. De premie wordt betaald in de vorm van een koopsom die afkomstig is van de in één keer afgekochte alimentatieverplichting.
“De lijfrentepolis is natuurlijk niet nieuw”, weet Verhagen. “Maar we merkten bij de ontwikkeling dat maar heel weinig mensen zich bewust zijn van de mogelijkheid om zo’n afkoopsom om te zetten in een lijfrente.”
Trots
De Goudse is trots op zijn innovatie. De maatschappij kent wereldwijd nog geen ander voorbeeld. Maar op Internet – bijvoorbeeld op www.divorcenet.com – wordt het product al besproken. In de VS is een alimentatieverzekering niet nieuw? Verhagen: “Het zou kunnen. Ik ga direct op die pagina kijken.”
Hij vervolgt: “Het idee is bij ons spontaan geboren. Gewoon omdat iemand zich afvroeg wat er eigenlijk gebeurt als de alimentatieplichtige overlijdt. Ik kan me goed voorstellen dat die vraag al eens eerder bij iemand is opgekomen. Het idee is verder niet bijzonder.”
Dat De Goudse trots is op zijn innovatie blijkt onder meer uit het nieuwe bedrijfsprofiel, dat in de brochure voor de Alimentatie Polis wordt geschetst. “De Goudse staat bekend als een maatschappelijk betrokken verzekeraar, die telkens nieuwe wegen inslaat, nieuwe oplossingen aandraagt voor bestaande sociale vraagstukken en constant op zoek is naar innovatieve maatwerkproducten. De Alimentatie Polis is hiervan het bewijs”, zo luidt de tekst.
Naast de productbrochure heeft De Goudse nog een algemene voorlichtingsbrochure ontwikkeld met praktische informatie over echtscheiding en verzekeringen. Daarin worden zaken als het ouderdomspensioen, de hypotheek en eventuele levensverzekeringen besproken. Het intermediair kan de brochure gratis verkrijgen bij de maatschappij.
Tip van Youp van ’t Hek
De Alimentatie Polis van De Goudse mag voor de Nederlandse verzekeringsbranche een innovatie betekenen, helemaal nieuw was het idee niet. Twee maanden voor de introductie van het product deed Youp van ’t Hek in zijn wekelijkse NRC-column namelijk al een dergelijk voorstel.
De cabaretier formuleerde het idee voor de alimentatieverzekering als volgt: “Lijkt me simpel. Kan je afsluiten voordat je gaat trouwen. Voor het geval je huwelijk strandt en je vrouw zich ontpopt tot een afpersend zeurmokkel, dat maandelijks je halve verdiende loon opeist. En andersom natuurlijk! Voor het geval hij alle spaarcenten in dat nieuwe mokkel duwt en met haar aan Caraïbische stranden gaat liggen baden.”
De Goudse ontkent door Van ’t Hek op het spoor van de – inhoudelijk wezenlijk andere – Alimentatie Polis te zijn gezet. “Ons idee was veel ouder”, aldus Pensioen & Zorg-directeur Marcel van der Meulen. “Maar wij hebben hier wel hartelijk moeten lachen om de column van Van ’t Hek.”

Reageer op dit artikel