nieuws

De Goudse groeit flink in verzuimverzekeringen

Archief

De Goudse mag zich de grootste groeier op de markt van verzuimverzekeringen noemen. De omzet van de verzekeraar steeg met 9% naar _ 63 (57) mln. De Goudse heeft daarmee een marktaandeel van 5%. Dit blijkt uit cijfers van onderzoekbureau MarketConcern.

Achmea is de grootste verliezer. Het concern zag de omzet afnemen tot _ 150 (179) mln en leverde 1% marktaandeel in. Daarmee is het nog wel de vierde partij met een marktaandeel van 13%.
De totale omzet in verzuimverzekeringen bedroeg _ 1,15 (1,24) mld. Daarmee daalde de omzet voor het tweede achtereenvolgende jaar, terwijl het aantal verkochte polissen steeg. Dat betekent dat de dalende omzetten worden veroorzaakt door lagere premies. Marktleider blijft Fortis Verzekeringen met een omzet van _ 266 (268) mln en een marktaandeel van 23 (22)%. Interpolis volgt op gepaste afstand met een omzet van _ 204 (210) mln en komt uit op een marktaandeel van 18 (17) %. Nationale-Nederlanden levert 1% martkaandeel in en daalt van _ 198 mln premieomzet naar _ 178 mln.
Prijzenmarkt
Volgens Erik Visser, directeur van MarketConcern, kan de omzetdaling alleen verklaard worden doordat het een prijsmarkt is geworden. “Onder het motto ‘veel polissen zijn afgesloten in een tijd dat het verzuim hoger was en daardoor betaalt u nu teveel premie’ hebben een aantal tussenpersonen en verzekeraars, met succes polissen overgesloten naar goedkopere verzekeraars”, aldus Visser.
“De grote verzekeraars hadden nog een reden om een groter marktaandeel te genereren, gezien het feit dat verzuimpolissen de ideale opstap zijn naar de WGA-polissen”, zegt Visser. “Dat is een nieuwe markt met op termijn complete pakketverzekeringen in het kader van employee benefits.”
Verkwanselen
Visser is niet te spreken over de huidige ontwikkelingen. “Het is jammer dat het zo’n vechtmarkt is. Daarmee wordt ook de hele WGA-markt verkwanseld. Als ik kijk naar de actie van De Amersfoortse met hun 3-in-1 actie (zie elders in AM), kan ik nu drie verzekeringen krijgen voor de prijs van één. De verzekeraars gooien hun eigen glazen in. Je kan het vergelijken met de zorgmarkt. Daar is ook veel te snel gekozen voor marktaandeel en prijs. Zo wordt het een gemaksproduct, maar wel heel ondoorzichtig.”
Stijgend verzuim
Volgens Visser staat het als een paal boven water dat het verzuim weer toeneemt. “We hebben een groeieconomie, de arbeidsmarkt wordt krapper, daardoor groeit het verzuim. Alleen doordat het statistiekbureau CBS die verzuimcijfers niet kan leveren, is dat voor de meeste branches niet zichtbaar. Daarnaast zien we dat de markt voor verzuimverzekeringen met 7,5% terugloopt. Dat kan dus niet zo doorgaan. Verzekeraars hebben er belang bij om aan te tonen dat verzuim toeneemt, want dan kunnen de premies ook omhoog.”
Geen verzuimverzekering
Uit extra onderzoek van De Goudse in samenwerking met MarketConcern blijkt verder dat ongeveer 25% van de bedrijven tot twintig werknemers überhaupt geen verzuimverzekering heeft. “We hebben het dan over een markt van 90.000 bedrijven”, becijfert Bernardo Walta van De Goudse. “Ik vind dat echt heel opvallend en daar is dus nog veel werk te doen voor het intermediair.”
Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondervraagde bedrijven op de hoogte is van het bestaan van verzuimverzekeringen en dat ze ook bekend zijn met de wetgeving rondom verzuim. Vervolgens zegt ook 79% bekend te zijn met de financiële gevolgen van verzuim. In 14% van de gevallen is men door het intermediair gewezen op het verzuimrisico. “Duidelijk is dat de boodschap dus niet is overgekomen”, meent Walta.
“Uit het onderzoek blijkt verder dat werkgevers het risico van verzuimschade schromelijk onderschatten. De werkgevers in dit segment hebben toch vooral het idee dat het alleen de buurman overkomt, 52% meent dat het risico te klein is en 29% vindt het gewoon te duur.”
Walta is eerlijk genoeg om te zeggen dat het risico op langdurig verzuim niet heel groot is. “Maar de kans op brand in mijn huis is ook niet groot en toch heb ik dat verzekerd. Want als het wel in de fik gaat, is de schade niet te overzien. Datzelfde geldt voor het verzuimrisico.”
Walta vond het ook onthutsend om te constateren dat het overgrote deel van de werkgevers denkt dat langdurig verzuim iets is van een paar weken. “Ze zijn kennelijk vergeten dat er een loondoorbetalingsplicht geldt van twee jaar.”
WerkimpulZ
Om het intermediair ten aanzien van verzuimverzekeringen verder te ondersteunen en het braakliggend terrein van 90.000 bedrijven te ontginnen, vernieuwt De Goudse zijn VerzuimVizier. Dat wordt nu VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. “Dat is een geïntegreerde oplossing voor verzuim en de periode na de eerste twee jaar loondoorbetaling. De werkgever krijgt daar de nieuwe dienst WerkimpulZ gratis bij. Dat is een pakket ondersteunende diensten en het gaat verder dan alleen verzuimbeheersing”, zegt Walta.
WerkimpulZ biedt preventie en rechtsbijstand, arbo- en verzuimbegeleiding, re-integratieondersteuning en een budget ‘terug naar werk’, voor de vergoeding van de re-integratiekosten. “Daarbij kan de werkgever aanspraak maken op een gegarandeerd budget per ziektegeval van _ 8.000.”
Daarnaast biedt De Goudse een VerzuimCoach. “Hier kan de werkgever terecht met al zijn vragen. Niet alleen als hij er om vraagt, maar ook pro-actief, door bijvoorbeeld diensten vanuit WerkimpulZ aan te bieden als de situatie daarom vraagt.”
Om de tussenpersoon nog makkelijker een ingang te bieden bij het midden- en kleinbedrijf, biedt De Goudse 10% premiekorting op de verzuimverzekering en krijgen de ondernemers met maximaal twintig werknemers ook drie jaar premiegarantie. Dit aanbod geldt voor ondernemers die nog geen verzuimverzekering van De Goudse hebben.
van verzuimschade schromelijk onderschatten.”

Reageer op dit artikel