nieuws

De Goudse goed voor f 31,6 mln nettowinst

Archief

De Goudse heeft vorig jaar een nettoresultaat van f 31,6 (27,0) mln behaald. Daarvan is f 28,4 mln aan de reserves toegevoegd, die nu in totaal f 279 mln belopen. Aan de selecte groep particuliere aandeelhouders is / 3,2 (2,6) mln aan dividend uitgekeerd.

Het Nederlandse schadebedrijf van De Goudse boekte f 287 (244) mln aan brutopremies. Die groei zat ‘m vooral in de ziektewetverzekeringen en in het buitenland. De Goudse is in totaal in zo’n veertig landen actief.
Het premie-inkomen van de zorgtak daalde door een sanering van de collectieve portefeuille naar f 163 (182) mln. Het levenbedrijf stagneerde f 134 (132) mln aan brutopremies (zie AM 8, pag. 23).
De totale groepsomzet van De Goudse komt uit op ruim f 1 mld. Daarbij wordt ook de premie-omzet van het Britse volmachtbedrijf Endsleigh f 357 (315) mln gerekend; De Goudse bezit 86% van de Endsleigh-aandelen. De volmachtpremies worden voor een klein deel (” 5%) voor eigen risico geboekt. Ten slotte brachten de beleggingen f 122 (104) mln aan inkomsten op.
Aov-schadelast
Het totale nettoresultaat van De Goudse steeg met 17% tot f 31,6 mln. Endsleigh droeg daar met een resultaat (voor belastingen) van f 9,8 mln flink aan bij. Het commissie-inkomen van het Engelse volmachtbedrijf beliep f 120 (98) mln.
Het levenbedrijf maakte een nettowinst van f 11,4 (8,1) mln. De zorgverzekeringen zorgden voor een verliespost: f -1,0 (-3,2) mln na belastingen. Het resultaat van de schademaatschappij daalde tot f 34,8 (36,4) mln. Na belastingen bleef daarvan f 32,0 (23,7) mln over. De ziektewettekening (zowel stop-loss als conventioneel) zag er gunstig uit, volgens De Goudse te danken aan “een scherp en gedetailleerd acceptatiebeleid”.
Het lagere schaderesultaat was te danken aan de premieverlagingen bij de WAO-gatproducten en aan een hogere schadelast van het individuele aov-bedrijf. Oorzaak daarvoor ligt in de overstap in de voorwaarden naar het begrip beroepsarbeidsongeschiktheid. Het resultaat Motorrijtuigen verbeterde tot / 3,7 (1,9) mln.
Met het oog op de euro en de millenniumwisseling heeft De Goudse een voorziening van f 25 mln getroffen. Ongeveer de helft daarvan is gereserveerd in verband met een mogelijke hausse aan millenniumclaims en mogelijke gebreken bij de maatschappij zelf of de met De Goudse samenwerkende tussenpersonen.
Bij De Goudse werken in totaal 1.358 mensen: 870 voor Endsleigh en 488 in ons land.

Reageer op dit artikel