nieuws

De Goudse biedt semi-collectieve ziektekostenpolis voor het mkb

Archief

De Goudse heeft ZorgZakelijk gelanceerd, een basale semi-collectieve ziektekostenverzekering voor het mkb. Aan het product is ZorgVizier gekoppeld, een module voor beheersing van ziekteverzuim.

ZorgZakelijk is een semi-collectief product voor kleinere bedrijven: voor het contract, dat via de werkgever wordt gesloten, is geen minimumaantal deelnemers vereist. De werknemer wordt op individuele basis geaccepteerd. ZorgZakelijk bestaat uit een basisdekking genaamd Compact, met een 100%-vergoeding exclusief huisarts. Hierop kan een aanvullende dekking, genaamd Extra, worden gesloten. Ook is er een aanvullende tandartsdekking. Aan de verzekering is ZorgVizier gekoppeld, een module voor verzuimpreventie.
ZorgZakelijk Compact biedt een 100% dekking voor de meest noodzakelijke dekkingen. Huisarts, kraamzorg en tandheelkunde zijn in deze dekking niet opgenomen. Behalve de kosten voor ziekenhuisopname en (poliklinische) dagbehandeling, omvat Compact in alfabetische volgorde een dekking voor: astmacentrum Davos, chronisch intermitterende beademing, dieetpreparaten, farmaceutische- en verbandartikelen, fysiotherapie en oefentherapie bij chronische aandoening, hulpmiddelen, kaakchirurgie, nierdialyse plus thuisdialyse, niet-spoedeisende zorg binnen de EU-landen plus IJsland, Lichtenstein en Noorwegen (max. Ned. tarief), orgaantransplantatie (donor en ontvanger) privékliniek, revalidatie, second-opinion, ziekenvervoer, ZorgAdvieslijn (waaronder wachtlijstbemiddeling).
Aanvullende dekking
Extra biedt een 100% vergoeding voor de volgende dekkingen: alternatieve behandelingen (max. twaalf behandelingen à e 35) en geneesmiddelen (max. e 250), audiologische hulp, bevalling in ziekenhuis of kraaminrichting op medische indicatie, poliklinische bevalling of thuisbevalling (100%) en kraamzorg (uitkering e 1.200), erfelijkheidsonderzoek, fysiotherapie en oefentherapie (max. 18 behandelingen), huisarts, kaakorthopedische behandeling, leukemie kinderen (kosten Stichting SNWLK), logopedie en foniatrie, preventieve geneeskunde, Ronald McDonaldhuis of aan een ziekenhuis verbonden logeerverblijf, sterilisatie en abortus, stottertherapie Del Ferro en Doetinchemse Methode (beide max. e 1.000 gedurende de looptijd van de polis), tandheelkundige implantaten (onder voorwaarde) en bijzondere tandheelkundige hulp.
Ook kan aanvullend een tandartsdekking worden gesloten. Deze vergoedt 75% van de tandartskosten met een maximum van e 500 per jaar en vergoedt voor verzekerden tot 20 jaar 75% van de kosten voor orthodontie met een maximum van e 1.400 gedurende de looptijd van de polis.
ZorgVizier
Aan de verzekering is ZorgVizier gekoppeld, een module om het ziekteverzuim terug te dringen. “ZorgVizier helpt – onder het motto ‘Vizier op gezond werken’, het bewustwordingsproces over verzuimpreventie op gang te brengen”, aldus De Goudse. “Dit gebeurt via themadagen, waaraan de werkgever en alle werknemers, ook de ziekenfondsverzekerden, kunnen deelnemen.” Er zijn drie themadagen: Gezond en veilig werken (o.m. werken met gevaarlijke stoffen), Gezond werken met je hoofd (o.m. stressmanagement en time-management) en Gezond werken en voeding (kookworkshops). Aan de activiteiten kunnen meerdere bedrijven tegelijk deelnemen, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het uitwisselen van ervaringen. Voorafgaand aan de themadag wordt, aan de hand van een vragenlijst, gemeten in hoeverre er in het bedrijf gezond wordt gewerkt. Na een week of zes wordt via diezelfde vragenlijst de progressie gemeten. Na gebleken resultaat ontvangt de werkgever het certificaat ‘Gezond Bedrijf’.

Reageer op dit artikel