nieuws

De Goudse biedt nieuwe inkomensverzekering

Archief

ZelfstandigVerzekerd, zo heet de nieuwe inkomensverzekering van De Goudse. Het is de opvolger van de Inkomens Garantie Polis en de Inkomens Basis Polis.

ZelfstandigVerzekerd heeft drie opvallende kenmerken: indeling op feitelijke werkzaamheden, een inkomensgarantie en een reïntegratiepakket. Volgens De Goudse geeft een indeling in een risicoklasse op basis van de feitelijke werkzaamheden een nauwkeuriger en zuiverder uitkomst en zijn zij de eerste verzekeraar die er al bij de offerte naar vraagt. De inkomensgarantie biedt zekerheid dat de maximale uitkering in ieder geval gebaseerd is op het brutominimumloon.
Bij ZelfstandigVerzekerd geldt het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Er zijn vijf risicoklassen. De aanvangsleeftijd van de verzekering is tussen de 20 en 54 jaar. De eindleeftijd ligt tussen de 55 en 65 jaar. De polis kent de volgende aantallen wachtdagen: 15, 30, 60, 90, 180, 165 of 730. De uitkeringstabel bij ongeval of ziekte is 25/25, 35/35, 55/55, 80/80. De Goudse kijkt naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Bij een ongeval wordt er uitgekeerd vanaf 25% arbeidsongeschiktheid en bij ziekte vanaf 80%. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) heeft geen verhaalsrecht.
Standaard is een dekking voor overlijden (1x verzekerde rente) en blijvende invaliditeit (2x verzekerde rente) op basis van de gliedertaxe, preventiepakket, periodiek geneeskundig onderziek en een optierecht. Met het optierecht mag de verzekerde een jaar na de ingangsdatum en vervolgens telkens na een jaar de verzekerde jaarrente met maximaal 10% te verhogen met een maximum van 15% per drie jaar tegen de dan geldende voorwaarden zonder nieuwe medische beoordeling.
Jaarrente en tarieven
Op de aov kan een jaarrente worden verzekerd van maximaal 80% van het gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen drie jaar. In het eerste jaar is een aanvulling mogelijk van maximaal 30% tot een maximum van 100% van het gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen drie jaar.
De verzekerde jaarrente is maximaal _ 95.000 zonder aanvulling eerste jaar en _ 110.000 met aanvulling eerste jaar bij een gelijkblijvende verzekerde rente of _ 70.000 zonder aanvulling eerste jaar en _ 85.000 met aanvulling eerste jaar bij een geïndexeerde verzekerde rente.
De verzekerde kan kiezen uit drie indexeringsvormen: gelijkblijvende verzekerde rente/ gelijkblijvende uitkering; gelijkblijvende verzekerde rente/geïndexeerde uitkering; geïndexeerde verzekerde rente/geïndexeerde uitkering.
De indexeringsgrondslag is het CBS-prijsindexcijfer met een maximum van 4% op jaarbasis. Er kan gekozen worden uit een constanttarief en een combinatietarief. Bij het constanttarief is de leeftijd bij het aangaan van de verzekering bepalend voor de premie. De premie blijft behoudens een gekozen klimming of indexering ongewijzigd. Bij het combinatietarief wordt het tarief jaarlijks aangepast aan de leeftijd van de verzekerde.

Reageer op dit artikel