nieuws

De Geus vindt WIA toereikend

Archief

Alles overziend is minister De Geus van mening dat de wettelijke dekking van de WIA toereikend is.

Aanvullende verzekeringen zijn op zichzelf niet nodig en een algehele reparatie is ongewenst. Dit stelt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de motie Huizinga-Heringa over de verzekerbaarheid van zieke werknemers.
Volgens De Geus komen er wel collectieve verzekeringen die een aanvulling geven op de uitkering. Niemand zal hierbij buiten de boot vallen omdat verzekeraars voornamelijk collectieve polissen sluiten met werkgevers voor al hun werknemers, inclusief degenen die op het moment van afsluiten van de polis al ziek zijn.
Het Verbond van Verzekeraars bevestigt dit beeld. “De overgang naar de WIA verloopt soepel. Veel verzekeraars betrachten coulance voor individuele gevallen die buiten de boot dreigen te vallen. De werkgever kan, als hij dat wil, voor deze werknemers iets regelen”, licht woordvoerder Hennie Zoontje toe.

Reageer op dit artikel