nieuws

De Geus content met WIA-situatie

Archief

Alles overziend, is minister De Geus van mening dat de wettelijke dekking van de WIA toereikend is en dat de al jaren bestaande praktijk van verzekeraars – om maatwerk te bieden met betrekking tot het overbruggen van de wachttijd – voldoet

In een brief aan de Tweede Kamer stelt hij dat het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de vraag naar en het aanbod van verzekeringen ter aanvulling op de WGA-uitkeringen nog volop in ontwikkeling is.

Reageer op dit artikel