nieuws

De Friesland sluit 2006 in het rood af

Archief

Zorgverzekeraar De Friesland heeft 2006 met _ 10 mln verlies afgesloten. Volgens topman Hans Feenstra is dit voor een deel te wijten aan fouten van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en aan veranderingen in het vereveningssysteem.

“Dit was niet te voorzien op het moment dat de premies 2006 berekend moesten worden. Eigenlijk zijn de spelregels tijdens de wedstrijd gewijzigd; een voor ons moeilijk te accepteren situatie”, blikt topman Hans Feenstra terug in zijn nieuwjaarstoespraak.
Afgezien van het negatief resultaat (voor beleggingen) overheerst het optimisme bij De Friesland. “Het gaat goed met De Friesland. Na de grote verzekeringsgroei begin 2006 was het nu tijd om deze groei te consolideren. Bovendien is veel geïnvesteerd om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Zowel in het onderzoek van Nivel als van de Consumentenbond werd De Friesland als beste beoordeeld”, aldus een trotse Feenstra.
Verbeteren
De Friesland wil de dienstverlening aan klanten verder verbeteren, met name via internet. Klanten kunnen dit jaar via internet hun eigen gegevens wijzigen, zich aan- en afmelden en ook declaraties indienen en volgen. Verder mag de klant meer maatwerk in de aanvullende pakketten verwachten. “Daarnaast zal dit jaar de Zorggarantie, waarbij maximale wachttijden voor ingrepen worden gegarandeerd, een belangrijke rol in de onderhandelingen met zorgaanbieders spelen.”
Verder pleitte Feenstra voor het afschaffen van de no-claim in de zorgverzekering en hield hij een pleidooi voor minder bureaucratie. “Laat het toezicht meer eenduidig en gecoördineerd plaatsvinden. Wij zijn voor goed toezicht maar het slaat nu wel door. Geef als overheid en politiek aan welke kwaliteit wanneer en tegen welke prijs behaald moet worden. Dat geeft richting aan en gebondenheid bij de moeilijke taken waar de hele bedrijfstak voor staat”, aldus Feenstra.

Reageer op dit artikel