nieuws

De Friesland Particulier sluit verliesjaren af

Archief

Het particuliere bedrijf van De Friesland, dat in 2002 een verlies had van e 14 mln (en in 2001 van e 2 mln) maakte vorig jaar e 2 mln winst. Het concernresultaat verbeterde van e -40 mln naar e 12 mln.

Uit particuliere hoofdverzekeringen (ondergebracht in de OWM De Friesland Particulier) had De Friesland in 2003 een brutopremie-inkomen (inclusief bijdragen uit de WTZ-pool) van e 59,8 (51,6) mln. Met uitkeringen was een bedrag gemoeid van e 54,7 (49,7) mln, hetgeen neerkomt op 91% (96%) van het premie-inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 6,0 (5,6) mln.
Het technisch resultaat steeg van e -10,0 mln naar e 0,09 mln en het nettoresultaat verbeterde van e -14,0 mln naar e 2,1 mln.
Aanvullend bedrijf
De aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen (ondergebracht in de OWM Ziektekostenverzekering De Friesland) leverden een premie-inkomen op van e 39,5 (36,0) mln. Aan uitkeringen werd e 28,0 (26,4) mln uitgegeven, hetgeen 71% (73%) is van het premie-inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 5,8 (5,5) mln. Het technisch resultaat nam toe van e 2,9 mln tot e 6,2 mln. Het nettoresultaat steeg van e -15,5 mln naar e 9,8 mln.
Reisverzekeraar
De Friesland Reisverzekering had een brutopremie-inkomen van e 1,3 (1,2) mln. De schadekosten bedroegen e 0,9 (0,8) mln, wat neerkomt op 73% (70%) van het premie-inkomen. De uitkeringskosten bedroegen e 0,2 (0,2) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 0,1 (0,1) mln en het nettoresultaat op e 0,1 (0,09) mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds, de OWM De Friesland Zorgverzekeraar, had een inkomen van e 538,4 (486,3) mln uit nominale premies en bijdragen uit de ziekenfondskas. De schadekosten beliepen e 520,7 (468,1) mln, wat neerkomt op 97% (96%) van het inkomen. Met bedrijfskosten was e 20,3 (19,5) mln gemoeid. Het technisch resultaat verbeterde van e -3,9 mln naar e -1,1 mln. Het nettoresultaat steeg van e -7,9 mln naar e -0,1 mln.
Het gehele concern, inclusief bemiddelingsactiviteiten, had een inkomen van e 656,4 (580,7) mln. De netto-opbrengsten uit beleggingen stegen van e-30,2 mln naar e 7,0 mln.
Het technisch resultaat verbeterde van e -10,2 mln naar e 6,9 mln en het nettoresultaat steeg van e -39,8 mln naar e 12,3 mln. Het eigen vermogen van de groep steeg naar e 112,7 (100,4) mln.

Reageer op dit artikel