nieuws

De Friesland komt met seniorenpakket

Archief

Onder de naam Zorg & Servicepakket heeft zorgverzekeraar De Friesland een dienstenpakket geïntroduceerd voor senioren.

Met een abonnement op het Zorg & Servicepakket kunnen verzekerden van De Friesland met korting gebruik maken van diverse diensten. Het kan hierbij gaan om aanvullende thuiszorg (huishoudelijke diensten en verpleging) en diverse diensten in en rond het huis (zoals, alarmering, maaltijdservice, tuinverzorging, en klusdiensten). De diensten kunnen via één telefoonnummer worden aangevraagd. Voor alarmdiensten en bepaalde klusdiensten geldt een 24-uur-service. Een abonnement op Zorg & Service kost f 91 per jaar per verzekerd adres.
“Het pakket is ontwikkeld voor senioren”, zegt woordvoerder Hendrik Jan Bijsterveldt. “Maar een dertiger kan ook een abonnement nemen. Je kunt al die diensten zelf regelen, maar het is natuurlijk heel gemakkelijk om daarvoor slechts één telefoonnummer te hoeven bellen.”
Voor de dienstverlening heeft De Friesland contracten gesloten met drie thuiszorginstanties en met Maaltijdservice Fryslân die een kleine korting op de tarieven/prijzen geven. Voor de klussen is een contract gesloten met Overall-service Nederland, die aan anderen een abonnementsprijs van f 50 per jaar vraagt en die verzekerden van de Friesland geen voorrijkosten in rekening brengt.
“De Friesland wil steeds meer service verlenen”, zegt Bijsterveldt. “Zo willen wij eind van het jaar een zorgalaramcentrale oprichten waar iedereen in de regio, dus ook niet-verzekerden, terecht kunnen als zij met spoed thuiszorg en andere zorg nodig hebben.”

Reageer op dit artikel