nieuws

De Friesland komt met driedelige OptiePolis

Archief

De Friesland heeft de OptiePolis gelanceerd, een ziektekostenpolis in drie versies: Optie Basis, Optie Extra en Optie Compleet.

De dekkingen van de OptiePolis kunnen ook collectief worden gesloten. De Zekerpolis, het paradepaardje van De Friesland, is vanaf nu niet meer te sluiten. De bestaande Zekerpolissen worden (in ieder geval volgend jaar) gehandhaafd. Bij de OptiePolissen kan worden gekozen voor een eigen risico van f 500, f 1.000, f 1.500, f 2,500 en voor geen eigen risico. Bijzonder is, dat de gebruikelijke halvering voor één verzekerde ook geldt wanneer op de polis kinderen zijn meeverzekerd.
De drie versies zijn hetzelfde wat betreft de reguliere dekkingen. Wel is er verschil in de bevallingsregeling (Basis: geen dekking zonder medische indicatie, bij Extra en Compleet is dit f 3.000 resp. f 3.750 of vergoeding in natura). De Optie Basis geeft uitsluitend de reguliere dekkingen. De dekkingen van de Optie Extra en Optie Compleet wijken onder meer af bij de dekking voor tandheelkundige hulp (bijv. ongevalsregeling kinderen max. f 750 resp. f 1.500), alternatieve geneeswijzen (max.f 750 resp. f 1.250) diverse therapieën zoals manuele therapie (negen behandelingen van max. f 65 resp. f 75), fysiotherapie (landelijke regeling resp. volledige dekking). De dekkingen van de Optie Basis en de Optie Extra wijken voorts af bij diverse behandelingen, zoals psoriasis-behandeling (bij deze dekking heeft de Compleet als extraatje een kuurreis van max. f 4.500).Voorts dekt de Optie Compleet een aantal zaken die de Optie Extra niet dekt, zoals reiskosten voor ziekenbezoek na de tweede maand ziekte (max. f 1.500), speciale revalidatie na hartoperatie/infarct door de Haspo-vereniging, voor reuma-Bechterew-patiënten een kuurreis (eigen bijdrage f 500) en oefentherapie in een verwarmd bad, brillen en lenzen (30% tot f 300 per drie jaar, plus voor een montuur f 50).De drie opties kunnen worden aangevuld met twee tandartsdekkingen: de Tand gezond en de Tand Extra. Premies
Een 30/34-jarige die kiest voor een eigen risico van f 1.000 betaalt voor de Basis per persoon een maandpremie van f 71, voor de Extra is dit f 86 en voor de Compleet f 97. Een verzekerde van 55 of ouder betaalt dan resp. f 146, f 171 en f 182. De kinderpremies (voor max. 2 kinderen) bedragen resp. f 58, f 66 en f 72. Bij acceptatie na het 55e jaar gelden premieopslagen.De Tand Gezond kost tot het 26e jaar f 12,55 en daarna f 15,85 per maand. Voor de Tand Extra is dit f 20,85 en f 27.

Reageer op dit artikel