nieuws

De Friesland boekt succes in onderwijs

Archief

Been Assurantiën in Sneek heeft ten bate van het christelijk onderwijs in Friesland en Groningen (386 scholen) een gemengde collectiviteit gesloten bij zorgverzekeraar De Friesland in Leeuwarden.

Bij deze collectiviteit gaat het in totaal om 15.000 verzekerden, van wie 80% particulier verzekerd is. Het contract past in de strategie van De Friesland om actief te zijn in de gemengd collectieve markt. Bij grote contracten kan dat ook via een assurantietussenpersoon.
Nominale premie
De Friesland verlaagt overigens met ingang van dit jaar de nominale ziekenfondspremie op jaarbasis met f 142,80. Dit is meer dan de algemene verlaging van f 110, die in het kader van de landelijke invoering van een eigen-bijdrageregeling wordt toegepast. Bij De Friesland wordt in 1997 een maandpremie van f 16,70 geheven.

Reageer op dit artikel