nieuws

De Facultatieve vernieuwt Laatste Wens Polis

Archief

De Haagse natura-uitvaartverzekeraar De Facultatieve heeft vorige week de nieuwe Laatste Wens Polis op de markt gezet. Het product kent een Basis- en een Plus-variant. Nieuw zijn vrij besteedbare bedragen, premievrijstelling bij overlijden van de partner én flexibele premiebetaling.

De Facultatieve haalt de oude Laatste Wens Polis – gestart in 1988 – uit de markt. Het product heeft 20.000 verzekerden opgebracht, wat in 1995 goed was voor f 8 mln brutopremie-inkomen. In totaal telt de Facultatieve 114.000 verzekerden.
De huidige polishouders krijgen de gelegenheid over te stappen naar één van de twee nieuwe varianten: Laatste Wens Polis Basis of Plus. Aan beide polissen zijn nieuwe elementen toegevoegd.
Een opvallende wijziging is de premievrijstelling bij overlijden van één van beide partners. Directeur H. de Zoete: “In de praktijk levert dit element ons nauwelijks hogere kosten op. De bijbehorende premieverhoging is dan ook nihil.” Die premies zijn vanaf nu overigens flexibel te betalen: in 10, 20 of 25 jaar, óf tot aan het 65ste jaar, óf via een koopsom.
Nieuw is ook het onderdeel ‘vrij besteedbaar bedrag’. De Zoete: “Voorheen mocht een natura-uitvaartverzekeraar geen geld uitkeren. Dat mag nu wel, omdat wij onder toezicht staan van de Verzekeringskamer.” De Basis-polis kent een vrij besteedbaar bedrag van f 285, de Plus-polis van f 480. Het totaal verzekerde bedrag van beide polissen is respectievelijk f 5.100 en f 7.500.
Ten slotte is de Laatste Wens Polis Plus uitgebreid met vier extra onderdelen: een speciale kist, een tweede volgauto, een koffiemaaltijd voor 50 personen en een advertentie in een regionaal dagblad.

Reageer op dit artikel