nieuws

‘De ezel stoot zich geen tweemaal’

Archief

Het wordt tijd om de onderliggende stromingen van ING wat meer in het voetlicht te plaatsen. De commotie omtrent de overname Postbank en de daaruit voortvloeiende boycot NN door het intermediair is al haast vergeten. Echter, in slaap gesust door de zoete woorden van NN, wordt de tussenpersoon langzaam naar de slachtbank gevoerd. NN heeft nu eenmaal koers gezet naar een eigen, onafhankelijk distributiesysteem van haar verzekeringsprodukten, en wil zich hierin door het intermediair niet de wet laten voorschrijven. Er zijn in de afgelopen jaren drie kanonnen in stelling gebracht, om de tussenpersoon mee buitenspel te kunnen zetten.

1. Het employee-benefit verhaal, waarbij uitsluitend kansen gecreëerd worden voor het grote intermediair (captives). De automatiseringssystemen hiervoor zijn zodanig samengesteld en gericht op de cliënt, dat de tussenpersoon op enig moment met een druk op de knop uitgeschakeld kan worden.2. Het onlangs aangekondigde “ING-Offensief-Particulieren” (NRC 19.06.95), waarbij de ING-bank zich gaat storten op de particuliere markt. In het kader van de totaal-advisering op het financiële terrein kan hierbij niet voorbij gegaan worden aan de verzekeringsmarkt.3. De overval van de Postbank, waarbij vier miljoen rekeninghouders de boodschap krijgen uitstekend zelf voor hun assurantiën te kunnen zorgen. “Ook als u geen verzekeringsexpert bent, kan de Postbank u helpen om geld te besparen op uw woonverzekeringen” en “Ook het feit dat u rechtstreeks zaken met ons doet, werkt kostenbesparend. Voordeel dat aan u wordt doorgegeven.” Dit zijn regelrechte aanvallen op het intermediair. Er wordt gesuggereerd, dat de tussenpersoon duur is en eigenlijk overbodig.Wanneer ING denkt het zelf te kunnen, dan zal ze zich moeten realiseren, dat het intermediair braak komt te liggen. Nederland bestaat niet alleen uit ING, er zijn genoeg partijen die het gat willen en kunnen opvullen. Het is beter om samen te werken, dan op deze slinkse wijze te proberen de marktpositie veilig te stellen en uit te breiden. Voor het intermediair geldt, dat ze moeten laten zien wie ze zijn, moeten werken aan kwaliteitsaspecten, het algehele niveau moet omhoog naar HEAO/HBO. Haal die kwaliteit in huis of zoek een sterke partner. En hoedt u voor zoete woorden, daar waar de daden anders uitwijzen. Alleen op die manier is deze storm te weerstaan.
PAM Schoo, Platter & Schoo, Rheden

Reageer op dit artikel