nieuws

De Duine-site: een winkel propvol lekkere dingen

Archief

Duine Adviesburo www.zeelandnet.nl/duine/

New Media Marketplace, een ‘kenniscentrum’ op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine Internet-sites uit de verzekeringsbranche. In het vorige nummer van AM werd de site van verzekeraar Levob besproken. Nu is een assurantietussenpersoon aan de beurt: de Internet-pionier Duine adviesburo.
door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
De site van Duine werd door ons voor het laatst op 29 mei bezocht.
Duine Adviesburo profileert zich als ‘Uw eigen, onafhankelijk, financieel adviseur’. De home-page belooft een objectieve vergelijking tussen de produkten van een 60-tal verzekeraars en banken.
De home-pagina is ingedeeld in zogeheten ‘frames’ (apart te benaderen kaders) In het geval van Duine geval wil dit zeggen dat een groot deel van het scherm wordt ingenomen door een uitgebreid welkomstwoord, en dat in een rechter kader de menu-keuzes direct benaderbaar zijn.
In dit aparte kader geeft de keuze totaaloverzicht de gebruiker de verschillende onderdelen gerangschikt naar Pensioen, Verzekering, Hypotheek en Overige. Binnen elk van deze categorieën zijn er uitgebreide mogelijkheden om meer informatie op te vragen. Daarnaast worden er veel interactieve invuloefeningen (maximale hypotheek, koopsompolis, reisverzekering etc.) aangeboden.
Kiezend voor de button abonnement krijgt de gebruiker de mogelijkheid om een formulier in te vullen met als resultaat dat men zich abonneert op een nieuwsbrief. Men kan de aandachtsgebieden waarvan men op de hoogte wil worden gehouden aangeven. Naam en e-mailadres worden gevraagd, verder geen naw-gegevens.
De nieuwspagina’s van Duine leiden tot een aantal nieuwsfeiten, waarbij overigens niet een datum wordt gegeven. Koopsompolissen worden vergeleken, onderaan de pagina kan men zelf een vrijblijvende offerte voor de meest interessante lijfrentepolis aanvragen.
Advies kan men aanvragen door in een kader vragen over verzekeringen, pensioen, hypotheken, lijfrentes, financieringen, spaarplannen, etc. in te voeren. Deze vragen worden vervolgens per e-mail verzonden.
Opvallend hierbij is de oproep aan bezoekers (en met name concurrenten) om het formulier serieus in te vullen; de uitwerking van een offerte kost de medewerkers Duine immers vrij veel tijd. Onderaan het formulier treffen we daarom een speciale sorry-geintje-button aan waarmee niet-serieuze gebruikers hun ingevulde formulier kunnen ‘weggooien’.
De keuze Assurantie Branche leidt tot een pagina met een geheel andere frame-indeling. Veel aandacht voor de makers van de web-site. Daarnaast ook links naar vele andere sites, wat nieuwtjes en een kruiswoordpuzzel.
Beoordeling
Vorm
De vorm is uitermate losjes, duidelijk gericht op de veronica-achtige internet gebruiker. Tekst wordt in vele kleuren getoond, de navigatie is kris-kras, het zoeken soms ‘fuzzy’. Dezelfde onderwerpen zijn op vele manieren benaderbaar. Je waant je in Disneyland, waar je telkens dezelfde Mickey Mouse op verschillende plekken tegenkomt. Het is los, de structuur is lang niet altijd duidelijk, maar op de een of andere manier wordt je altijd wel weer geholpen als je de weg dreigt kwijt te raken. Het gebruik van frames is niet consequent doorgevoerd. Daarnaast kan het verwarrend werken om met ‘scrollable frames’ (beeldschermen waarbij de bezoeker het beeld moet verschuiven om alle informatie te kunnen zien) te werken. De bezoeker wordt overladen door een grote hoeveelheid aan keuzes.
Een index om te zoeken op onderwerp is niet beschikbaar.
Inhoud
De inhoud is indrukwekkend; de site biedt veel informatie, de gebruiker vindt vele richtingaanwijzers die naar de door hem verlangde informatie kunnen leiden. Van alle produkten en activiteiten van Duine is informatie te vinden, te raadplegen en veelal op te vragen.
De informatie toont actueel. De aandacht in de media in de afgelopen weken voor het krijgen van een gouden handdruk wordt aangewend om de gevolgen hiervan voor pensioenregelingen (uitgebreid) uit te leggen.
Technologie
Er wordt zeer veel gebruik gemaakt van invul-oefeningen, die veelal leiden tot een verzending per e-mail. On-line worden geen berekeningen gemaakt.
De verzending van een electronische nieuwsbrief is een leuke vorm van het gebruik maken van de nieuwe technologie.
Prikkel
De prikkel om deze site te bezoeken is gelegen in de mogelijkheid om veel gegevens per e-mail op te vragen. Het idee van de kruiswoorpuzzel is goed, de uitvoering is echter door de gebruikte technologie beperkt en niet uitnodigend.
Op de site worden vergelijkingen aangeboden middels invulschermen. Zo kan men de voordeligste autoverzekering opvragen, en de ‘beste’ ziektekostenverzekering. Dit alles gebaseerd op vergelijkingen tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen. Ook hier geldt: de vergelijking is niet on-line, maar de informatie wordt in offertevorm opgestuurd.
Betrokkenheid
De site met de vele mogelijkheden tot aanvragen van informatie en het aanbieden van een abonnement op de nieuwsbrief vergt veel inspanningen van de organisatie.
In de eerste week na onze aanvraag voor een electronische nieuwsbrief is er nog geen reactie ontvangen. Bij de aanvraag vermeldt Duine dat de nieuwsbrief wordt verzonden op het moment dat er nieuws zou zijn.
Conclusie
De bezoeker stapt onbevangen bij Duine binnen, en komt er enigszins daas weer uit. Onderweg heeft hij een paar nuttige tips kunnen lezen en mooie ‘juwelen’ opgeraapt. De Duine-site is een winkel vol lekkere dingen, maar als bezoeker valt het niet mee je weg te bepalen en een keuze te maken uit de overvloed van aanbiedingen.
De vraag is wat Duine precies beoogt met deze site. De aanvragen per e-mail zullen veel e-mail adressen genereren van mogelijk geïnteresseerde consumenten. Verder laat de site zien dat Duine heel veel informatie bezit.
Een duidelijke meerwaarde van de site zou naar ons idee kunnen liggen in het aanbieden van gerichte informatie voor de bezoeker. Deze zal dan graag nog een keer terugkeren. Nu berusten treffers nog teveel op toeval.
Hoe wordt een site beoordeeld?
De beoordeling van een site zal telkens verlopen volgens eenzelfde stramien. Allereerst bespreken we de algemene ervaringen van de web-surfer, waarbij aspecten als navigatie (kan de bezoeker vinden wat hij zoekt?), snelheid, algemene functionaliteit aan de orde zullen komen. Hoe ‘ervaart’ de site, wat zijn de eerste indrukken.
Vervolgens categoriseren we de ervaringen in een vijf-tal begrippen, te weten :
vormHoe is de algemene gebruiks-interface, vormgeving, consistentie, navigatie?
inhoudIn hoeverre levert de site inhoud, informatie die zinnig is voor de doelgroep, en die een zekere schijn van volledigheid in zich herbergt. Hoe ‘vers’ is deze informatie, is oude en niet relevante informatie verwijderd?
nieuwe technologieHoe wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe technologie ? Zijn er echte interactieve toepassingen ? Kan de gebruiker snel zijn weg vinden in de aangeboden informatie (indexen).
prikkelWaarom zou de gebruiker op deze wijze gebruik gaan maken van een contact met Duine, en niet op de ‘ouderwetse’ wijze (telefoon, brief, fax) ? Wat is het voordeel voor de gebruiker ?
betrokkenheidIs de organisatie betrokken bij haar internet-site? Worden aangevraagde folders inderdaad snel verstuurd? Hoe wordt er gereageerd op e-mail? Wat doet de telefoniste als je vraagt naar informatie over de internet-site ?
Het artikel besluit met een samenvatting, waarin aan de verschillende begrippen (vorm, inhoud, technologie, prikkel, betrokkenheid) een beoordeling wordt gegeven.
Joost B.M. Steins Bisschop is directeur van de SPC Groep, waarvan New Media Marketplace (NMM) een onderdeel is. Marenna van Reijsen is hoofd publicaties en onderzoek van NMM.

Reageer op dit artikel