nieuws

De Bruin (NVA) wil snel einde administratieve chaos

Archief

Dick de Bruin is tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering vorige week officieel verkozen als voorzitter van de NVA. De bijeenkomst werd afgesloten met een debat waarin vakpers, verzekeraars en intermediair het tegen elkaar opnamen.

In zijn openingsspeech gaf De Bruin aan vol vertrouwen aan zijn nieuwe taak te beginnen: “Assurantiebemiddeling is een prachtig vak met heel veel mogelijkheden voor de toekomst. Als er ooit een tijd is waarin advies nodig is, is het nu.”
“Ik ben één van u”, benadrukte De Bruin nog eens het feit dat de NVA ditmaal gekozen heeft voor een voorzitter uit de kring van de leden. Voornaamste doel van de nieuwe voorzitter is het aanpakken van de administratieve achterstanden in samenwerking met de verzekeraars: “De tijd van dubbele invoer en van systemen die niet parallel lopen, is voorbij”.
Paneldiscussie
Na zijn speech nam De Bruin samen met acht andere prominenten uit de verzekeringswereld plaats op het podium voor een paneldiscussie. Drie verzekeraars, drie tussenpersonen en drie vertegenwoordigers van de vakpers kregen vijf stellingen voorgelegd waarover zij volgens de Lagerhuis-formule hun mening konden geven. De stellingen werden ingeleid door NVA-directeur Niels Mourits. Voor de discussie deelde De Bruin nog mede dat de opkomst tijdens een NVA-ledenvergadering nog nooit zo hoog was geweest
Eén van de stellingen luidde: “Het intermediair kan goed functioneren zonder ondersteuning van verzekeraars”. De verzekeraars waren het daarmee niet eens. Volgens Levob-directeur Bert Lugtigheid leunt het intermediair te veel op de verzekeraars. Maarten Koster van Koster Assurantiën & Financiën te Bilthoven stelde daarop dat Lugtigheid dan met het verkeerde intermediair werkte. De opmerking van Hans de Bruijn (De Bruijn Assurantiën) dat het intermediair veel te aardig is voor de verzekeraars, oogstte applaus. Ter illustratie gaf De Bruijn aan dat de opmaak van een polis soms zes maanden vergde. Carlo de Swart (ASR) vroeg daarna vergeefs om begrip van het intermediair voor de administratieve achterstanden bij verzekeraars.
Andersom stelde Maarten Dijkshoorn (NN) verder in het debat dat verzekeraars harder moeten optreden tegen het intermediair. De verzekeraars pleitten in het algemeen voor strenger toezicht op het intermediair. Vanuit de vakpers was echter geen begrip voor het feit dat assurantiekantoren na een faillissement zonder problemen weer met verzekeraars zaken kunnen doen.
Wabb
Over de gevolgen van een eventuele afschaffing van de provisieartikelen in de Wabb bleken de panelleden het nog niet eens te zijn. Zowel bij verzekeraars als intermediair was geen overeenstemming over het al dan niet invoeren van nieuwe beloningsvormen. Carlo de Swart ziet de afschaffing van de artikelen als een storm in een glas water. “Ik vind dit altijd een schattig onderwerp. Toen het verbod op retourprovisie werd afgeschaft, voorzag iedereen problemen, maar er is in wezen niets veranderd. Het intermediair en de verzekeringsmaatschappijen hebben zelfdiscipline. Als de artikelen 13 en 15 worden afgeschaft, dan kunnen we weer die zelfdiscipline opbrengen.”

Reageer op dit artikel