nieuws

De Brauw verlaat Movir

Archief

Maurits de Brauw heeft op 1 oktober Movir verlaten. Hij heeft sinds begin 1998 leiding aan de verzekeraar gegeven.

Jhr. mr. Maurits de Brauw (52), die tweeëneenhalf jaar geleden Bram Hauer opvolgde, heeft arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir door een stormachtige tijd geloodst. De verzekeraar was niet solvabel en werd overgenomen door ING. De Brauw, die nog geen andere job heeft, zegt dat zijn vertrek te maken heeft met het feit dat de positie van Movir nu is gewaarborgd. “Als voorzitter van de directie van Movir en daarvoor als bestuurder van de onderlinge, kijk ik terug op een periode waarin de continuïteit van Movir is zekergesteld, de bedrijfsoverdracht naar ING is afgerond en de samenwerking met de ING-zusterbedrijven een feit is. En wat de onderlinge betreft hebben de leden ook nog eens zicht op een goede beloning.” De Brauw doelt hier op het feit dat voor de 36.000 leden/verzekerden over een paar jaar f 250 miljoen beschikbaar komt. “Nu dit alles achter de rug is, heb ik besloten terug te treden.”
Movir gaat met arbeidsongeschiktheidsverzekeraar AO Verzekeringen en levensverzekeraar Apollonia één dienstverlener vormen voor het segment ‘witte borden’, maar vooral voor het segment ‘witte jassen’. De activiteiten van de drie verzekeraar zullen plaatsvinden onder de naam Movir.
Voor De Brauw wordt een opvolger gezocht. Huffnagel neemt zolang de taken van De Brauw waar.

Reageer op dit artikel