nieuws

De Amersfoortse wijzigt ziektekostenassortiment

Archief

Doordat de ‘Uitgebreide’ variant is vervallen, bestaat het courante ziektekostenassortiment van De Amersfoortse nu uit de (niet gewijzigde) ‘Basis’ en de verbeterde ‘Optimaal’.

De ‘Optimaal’ ziektekostenverzekering die vorig jaar werd gelanceerd, is nu uitgebreid. Onder meer geldt de tandartsdekking voor jongeren nu tot het 21e jaar in plaats van tot het 18e jaar. Vervallen zijn de maximale vergoedingen voor diverse therapieën, zoals stottertherapiëen en psoriasisbehandeling, en voor behandeling door een psycholoog. Voor alternatieve geneeswijzen is het maximum van f 75 per behandeling gewijzigd in f 100 per dag. De vele maxima voor hulpmiddelen zijn vervangen door een volledige vergoeding. Bij de regelingen voor brillenglazen en contactlenzen is de hoogte van de vergoeding opgetrokken (globaal: van f 50 per glas naar f 1.000 totaal) en is het tijdsbestek waarin wordt vergoed verlaagd van één keer per twee jaar naar één keer per drie jaar.
Nieuw is ook een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van de hoofdverzekerde. Al naar gelang de situatie, geldt een vrijstelling voor één jaar (bij 365 dagen volledige arbeidsongeschiktheid) of drie jaar (indien de arbeidsongeschikte een kind heeft jonger dan zestien jaar). De bestaande premievrijstelling van één jaar bij overlijden van de hoofdverzekerde (die een kind had jonger dan zestien jaar) is opgetrokken tot drie jaar.
Premies
De premie voor de vernieuwde ‘Optimaal’ is gewijzigd. Verzekerden tot veertig jaar gaan minder premie betalen en verzekerden vanaf vijftig jaar gaan meer betalen. Voor de 40/50-jarigen gaat de premie, al naar het gelang het eigen risico, iets omhoog of omlaag. Volgens De Amersfoortse gaat het door de bank genomen om een verlaging en zijn de premies “sterk concurrerend”.
Wie als aanvulling op de ‘Optimaal’ een tandartsverzekering sluit, krijgt nu 25% korting op de (ongewijzigde) tandartspremie.
Bij de kinderpremie zijn de leeftijdscategorieën gewijzigd (van 0 t/m 17 en 18 t/m 27) in: 0 t/m 20 en 21 t/m 26. De premies zijn iets verlaagd, maar daar staat tegenover, dat nu voor maximaal drie in plaats van voor maximaal twee kinderen premie moet worden betaald.
De premies zullen tot eind 2001 niet worden gewijzigd.
‘Uitgebreid’
De versie ‘Uitgebreid’ is uit de markt genomen omdat eenzelfde dekking kan worden bereikt met de ‘Basis’ en de drie bestaande aanvullende dekkingsmogelijkheden. Volgens De Amersfoortse is gebleken dat er meer animo is om de ‘Basis’ uit te breiden, dan als standaard de iets uitgebreidere dekking te nemen. Doordat met uitbreidingen op de ‘Basis’ bijna het dekkingsniveau van de ‘Optimaal’ wordt bereikt, werd de tussenliggende ‘Uitgebreid’-variant overbodig geacht.

Reageer op dit artikel