nieuws

De Amersfoortse wijzigt avp voor nieuwe verzekerden

Archief

De Amersfoortse heeft de voorwaarden van haar avp vernieuwd, maar deze aangepaste voorwaarden gelden in beginsel alleen voor nieuwe verzekerden. De reden is dat de avp later dit jaar ‘Europroof’ moet worden gemaakt en de bestaande polishouders anders tweemaal in korte tijd met een conversie te maken zouden krijgen.

Onlangs voerde ASR-concerngenoot Stad Rotterdam nieuwe voorwaarden in voor zowel nieuwe als bestaande verzekerden, want de ‘Stad’ koos tegelijkertijd voor de Euro als grondslag voor zowel dekkingsbedragen als premies.
De Amersfoortse, die alles nog in guldens uitdrukt, heeft het verzekerde bedrag voor vriendendiensten verhoogd van f 10.000 naar f 25.000.
De avp is voorts aangevuld met de uitsluiting voor zeden- en geweldsdelicten zoals die is aanbevolen door het Verbond van Verzekeraars.
Gewelddekking
Net als concerngenoot Stad Rotterdam biedt De Amersfoortse nu haar (nieuwe) avp-verzekerden een dekking voor opzetdelicten. Voorwaarde voor uitkering is, dat de verzekerde recht heeft op een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en genoemde uitkering niet toereikend is om de volledige schade te vergoeden. Per gebeurtenis geldt een maximum van f 100.000 per verzekerde, met een maximale uitkering van f 500.000 voor alle verzekerden samen. De gedane uitkering zal daarna worden verhaald op de aansprakelijke persoon of personen.
Ook al zijn de wijzigingen nog niet bedoeld voor de bestaande avp-verzekeringen van De Amersfoortse, kunnen deze op verzoek va de klant al wel worden omgezet.

Reageer op dit artikel