nieuws

De Amersfoortse voert bonus-malus in voor verzuimcontracten

Archief

Voor de Verzuimverzekering en de Verzuimverzekering Uitgebreid voert De Amersfoortse – in plaats van de premieverhogingen en -verlagingen op basis van experience rating – een vast bonus-malussysteem in.

De werkgever die drie opeenvolgende jaren geen schade declareert (dus schade boven het vastgestelde eigen risico), krijgt in het vierde jaar een premiekorting van 5%. Elk daaropvolgend jaar zonder schadedeclaratie krijgt hij 7,5% korting. Volgt daarop een schadejaar, dan vervalt de opgebouwde korting nog niet. Dat gebeurt wel als in het jaar daarop wederom schade wordt gemeld.
Wanneer de gemelde schade in een jaar meer dan 100% van de brutopremie bedraagt en dit in het jaar daarop meer dan 150% is, gaat de malusregeling in. De hoogte van de malus is afhankelijk van de verhouding tussen de betaalde premie en de uitbetaalde schadelast. Voor de bonus-malusberekening telt 2004 als het eerste jaar.

Reageer op dit artikel