nieuws

De Amersfoortse voegt drie produkten toe aan PersoneelsPlan

Archief

De Amersfoortse heeft het PersoneelsPlan – het employee benefitspakket van de inkomensverzekeraar – uitgebreid met drie produkten: het Opti-Maat Pensioen, het Bedrijfsspaarplan en het ANW+ Plan.

Twee jaar geleden introduceerde De Amersfoortse zijn employee benefitspakket, toen nog Omni Personeelsplan geheten. Dat pakket bestond uit verzekeringen voor ziektekosten en gemengde ziektekosten (inclusief ziekenfondsverzekerden), ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, ongevallen en doorlopende reis. Ook structurele controle en begeleiding door een arbodienst kon in dit pakket worden opgenomen, eventueel uitgebreid met extra’s op preventiegebied.
Dit employee benefitspakket, inmiddels PersoneelsPlan getiteld, heeft De Amersfoortse nu uitgebreid met drie produkten in de pensioensfeer. Het eerste produkt is het Opti-Maat Pensioen: een kapitaalverzekering voor de financiering van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Aan het Opti-Maat Pensioen zit een premiekorting verbonden, die los staat van de pakketkorting van het PersoneelsPlan. Twee procent korting bij een jaarlijks premievolume tussen de f 10.000 en f 15.000, 4% bij f 15.000 tot f 20.000 en 6% bij een bedrag hoger dan f 20.000.
Ook het onlangs geïntroduceerde ANW+ Plan is aan het PersoneelsPlan toegevoegd. Deze collectieve éénjarige risico-kapitaalverzekering zorgt voor een aanvullende nabestaandenvoorziening. Nieuw in het pakket is tenslotte ook het Bedrijfsspaarplan: een spaarloon-, premiespaar- of winstdelingsregeling of een combinatie daarvan.
De administratie van de per werknemer samen te stellen pakketten wordt verzorgd door De Amersfoortse zelf. De verzekeringen kunnen bij uitdiensttreding individueel worden voortgezet.

Reageer op dit artikel