nieuws

De Amersfoortse: pensioen met snufje universal-life

Archief

De Amersfoortse heeft zijn debuut gemaakt op de markt van universal-lifeverzekeringen. Het eerste product is een individueel pensioen.

Het ‘Amersfoortse individueel pensioen’ heeft naast een guldensvariant – het oude Kroonpensioen – nu ook een beleggingsvariant. Het product is ‘PSW-proof’ en houdt rekening met de Witteveen-voorstellen.
Het pensioenproduct op unit-linkedbasis kent twee mogelijkheden voor de opbouw van het benodigde overlijdenskapitaal: via losse risicoverzekeringen of via universal-life. Bij de losse risicoverzekeringen worden de risicopremies direct aan de betaalde premie onttrokken. Na aftrek van afsluitkosten en eerste kosten wordt de premie belegd; de opgebouwde beleggingswaarde wordt vervolgens volledig gebruikt voor de pensioenuitkeringen.
Bij de universal-lifevariant worden de risicopremies maandelijks berekend en onttrokken aan de opgebouwde beleggingswaarde. Er zijn drie varianten voor het te verzekeren risicokapitaal, terwijl ook een gegarandeerd nabestaandepensioen kan worden verzekerd. Aanvullende risicodekkingen zijn een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
De pensioendatum is binnen de wettelijke grenzen flexibel, net als het achterwege blijven of extra doen van premiestortingen.
Fondsen
De Amersfoortse heeft voor de te beleggen premie negen fondsen in de aanbieding, waarvan vier ABN Amro-fondsen. Van de vijf eigen fondsen bieden er twee een 4% garantierendement. Het fondsbeheer van de Amersfoortse-fondsen is in handen van de bank Kempen & Co.
Voor het fondsbeheer wordt jaarlijks tussen de 0% (het ASR-fonds) en 0,75% (Trans Europe Fund) aan kosten gerekend. Verder zijn er aan- en verkoopkosten van 0,25%, polisbeheerkosten van 0,5% per jaar en switchkosten van f 75 (per jaar één keer gratis).
Administratie
Bij de productpresentatie – in vroege ontbijtsessies – ging Leven-directeur Frans Roemen speciaal in op de administratieve verwerking door De Amersfoortse. Het is Roemen ook opgevallen dat menig levensverzekeraar, vooral met universal-lifeproducten, administratieve problemen kent. Volgens Roemen levert zijn maatschappij offertes, polissen en mutatiewijzigingen binnen de door het intermediair gestelde normen af. Voorwaarde is wel dat de aanvragen en mutaties “standaard” zijn.
Pijnlijk voor Roemen is ongetwijfeld dat de softwarediskette voor het nieuwe pensioenproduct nog niet klaar is “door automatiseringsrampen”. De diskette wordt zo snel als mogelijk bij het intermediair afgeleverd.
In het najaar wil De Amersfoortse een vergelijkbaar pensioenproduct met universal-lifekenmerken introduceren, maar dan voor collectiviteiten.

Reageer op dit artikel