nieuws

De Amersfoortse: ‘medisch’ Personeelsplan eerste stap in richting

Archief

van een totaalpakket

Met de introductie van het Omni Personeelsplan biedt De Amersfoortse een pakketpolis op het terrein van de medische variaverzekeringen in de bedrijvensfeer. In de nabije toekomst wil de maatschappij overigens ook pensioenverzekeringen en spaarregelingen aan dit pakket toevoegen. Daarom spreekt zij van ‘de eerste stap’.
Als voornaamste kenmerken van het huidige Omni Personeelsplan (OP) worden genoemd: terugdringing van ziekteverzuim, beperking van de instroom van arbeidsongeschikten, en het op peil houden van het inkomen. Bedrijven kunnen kiezen uit een pakket van collectieve medische verzekeringen en arbodiensten.
Er kunnen in het OP worden opgenomen:
– ziektekosten;- gemengd ziektekosten (dus inclusief werknemers die in het ziekenfonds zitten);- wao-gat;- aov-excedent;- ongevallen;- doorlopende reis;- ziektewet-gat/arbodienstverlening. Het OP voorziet in een scala van premiekortingspercentages, waarbij de hoogte van de kortingen afhankelijk is van aantal en type van de gekozen verzekeringen.Preventie-extra’s
Voorts kent het OP een aantal extra’s “om door middel van betere preventie de schadelast te verminderen en de administratie van de werkgever te vereenvoudigen”.
Deze extra’s zijn afhankelijk van het soort en het aantal verzekeringen die in het pakket worden ondergebracht. Enkele voorbeelden:
– preventief geneeskundig en cholesterol-onderzoek voor verzekerden van 30 jaar en ouder, eens in de drie jaar;- een aantal extra uren arbo-dienstverlening, bijvoorbeeld te besteden aan gezondheidsvoorlichting en ondersteuning bij de opstelling van een arbobeleid en arbojaarplannen;- zorgbemiddeling: maatregelen die de kans verkleinen dat men (lang) op een wachtlijst staat.De Amersfoortse verwacht, dat het pakket vooral voor middelgrote bedrijven interessant zal zijn. De maatschappij stelt wel als voorwaarde, dat minimaal 75% van het aantal werknemers van een bedrijf deelneemt, bij een absoluut minimum van vijf deelnemers. Het contract heeft een looptijd van drie jaar.
Eén loket
Om optimale service te kunnen bieden, is er een centrale afdeling voor het OP ingericht. Het intermediair heeft derhalve te maken met één loket voor het uitbrengen van offertes en het beheer van de OP-polis.
Schadegevallen zullen door de verschillende technische afdelingen worden behandeld, maar ook hier zal de centrale unit als coördinatiepunt fungeren. Deze afdeling wordt overigens bemand door medewerkers die tot dusver op de aov-afdeling actief waren.
“Acceptatie zal bij voorkeur op pakketniveau plaatsvinden, maar als de acceptatie van een onderdeel meer tijd vergt, zoals bij aov-excedent niet onmogelijk is, kan ook in gedeelten worden geaccepteerd”, aldus De Amersfoortse. Ieder produkt dat in het OP kan worden opgenomen, kent een eigen provisieregeling. Deze regeling is ook binnen het OP van toepassing.
President-directeur drs J.C. van Ek (links) en ‘tweede man’ M.J.L. Kerkhof bij de stukken uit een blokkendoos, die als symbool van het Omni Personeelsplan fungeert.

Reageer op dit artikel