nieuws

De Amersfoortse en uitzendbureau Unique actief bij reïntegratie

Archief

Met het oog op reïntegratie-activiteiten ten behoeve van arbeidsongeschikte werknemers die in de WAO dreigen te raken, is De Amersfoortse een samenwerking aangegaan met Unique Uitzendburo.

In het kader van deze overeenkomst die de afgelopen week beklonken werd, kunnen arbeidsongeschikte werknemers teruggebracht worden in het arbeidsproces via bijvoorbeeld de uitzendformule, detachering of collegiale in- en uitleen.
Via de bemiddeling van Unique wordt getracht de betrokken werknemer een passende baan aan te bieden bij een andere werkgever. Dit kan zowel in een tijdelijke – wanneer geen zicht op terugkeer naar de oude werkgever bestaat – als in een permanente situatie. In de tijdelijke situatie blijft de werknemer op de loonlijst van de oude werkgever, die een vergoeding krijgt van de nieuwe werkgever.
Bij deze vorm van terugdringing van het ziekteverzuim snijdt het mes aan twee kanten: de werknemer keert terug in het arbeidsproces en komt niet in de WAO en de werkgever behoeft minder of minder lang loon door te betalen bij ziekte. Als de samenwerking tussen de De Amersfoortse en Unique het beoogde effect oplevert, kan dat bovendien tot besparingen in de premiesfeer leiden.
Zelfstandigen
De intentie bestaat om genoemde samenwerking ook te gaan benutten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandige ondernemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het leveren van vervangende arbeidscapaciteit bij ziekte van die ondernemer.

Reageer op dit artikel