nieuws

De Amersfoortse doet het beter

Archief

De Amersfoortse heeft in 1996 aanmerkelijk beter gepresteerd dan op basis van de cijfers van de Verzekeringskamer mocht worden aangenomen.

In AM 3 (pag 26-27) en in het AM Jaarboek 1998 dat binnenkort verschijnt, is vermeld dat De Amersfoortse in 1996 een resultaat technische rekening zou hebben behaald van f 13,0 mln tegen f 45,4 mln in 1995. Wat niet uit deze cijfers kan worden opgemaakt, is dat in 1996 door de maatschappij een gewijzigde toerekening van beleggingsopbrengsten is doorgevoerd. Het technisch resultaat valt daardoor veel hoger uit: f 55,5 (45,4) mln.
De Amersfoortse neemt hierdoor de vijfde plaats in op de ranglijst van tien hoogst genoteerde verzekeraars naar resultaat technische rekening. Het resultaat technische rekening in de branche medische varia bedraagt – om dezelfde reden – f 54,1 (44,0) mln in plaats van de eerder gepubliceerde f 20,2 mln.

Reageer op dit artikel