nieuws

DBV denkt aan multichannel

Archief

DBV Leven werkt aan “een verfijning en verbreding van zijn distributiemethode”.

Hoe die zin in het jaarverslag uitgelegd moet worden, laat directievoorzitter Bob Westra enigszins in het midden. “Wij zijn binnen ons concern verbonden met grote partners als Credit Suisse en Commerzbank. Samen met hen kunnen nieuwe methodieken worden ontwikkeld. We kunnen meer banciare producten gaan bieden en wellicht van het bankkanaal gebruik maken. Verder kijken we naar de mogelijkheden van Internet.”
Westra benadrukt dat het intermediair het verkoopkanaal blijft voor DBV. De maatschappij uit Zeist werkt samen met een selecte groep van ongeveer dertig tussenpersonen. Verder doet DBV zaken met hypotheekadviesketens.
Prima jaar
Voor het levenbedrijf van DBV is 1998 een prima jaar geweest. Het brutopremie-inkomen steeg met 20% tot f 154,5 (129,1) mln. De groei is te danken aan de premiebetalende posten, die voor f 89,7 (66,0) mln premie zorgden: een stijging van 36%. Vooral de hypotheekproductie verliep uitstekend. Aan herverzekering – bij moeder DBV-Winterthur – stond DBV Leven f 22,1 (24,1) mln premie af.
Het verzekerde bedrag van de uitstaande polissen bedraagt inmiddels f 4,3 (3,3) mld. De DBV-portefeuille telde eind vorig jaar 97.152 (79.644) verzekerden, een stijging van 22%. De bedrijfskosten bedroegen in totaal f 18,3 (12,9) mln, waarvan f 6,6 (3,1) mln voor provisie.
Met 70 (68) medewerkers was DBV Leven vorig jaar goed voor een bedrijfsresultaat van f 5,9 (1,6) mln. Netto resteerde minder: f 4,1 (5,2) mln. Verklaringen daarvoor zijn een bijzondere bate van f 3,7 mln in 1997 dankzij een nieuwe manier van activeren van acquisitiekosten, én de vennootschapsbelasting die vorig jaar voor het eerst is geheven.
1 augustus
DBV Leven schaart zich in de lange rij levensverzekeraars die de deadline van 1 augustus niet hebben gehaald (zie AM 15, pag. 1). De vernieuwde Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998 wordt eind deze maand ingevoerd. De verbetering van de afkoopwaarden – dankzij een nieuwe provisiestructuur – wordt pas eind dit jaar verwacht. De DBV-producten zijn wel aan de rekenrente van 3% aangepast.

Reageer op dit artikel