nieuws

DBV beperkt zich tot kernproducten

Archief

Levensverzekeraar DBV zal zich in 2007 versterkt richten op zijn kernproducten en -processen

“We gaan onze rol in de collectieve pensioenmarkt, de schademarkt en in onze captive Happy Service Verzekeringen kritisch analyseren”, zo kondigde directievoorzitter Jacques van Dijken tijdens de nieuwjaarsreceptie aan. Ook wordt onderzocht hoe bij derden in te kopen zorgproducten in het aanbod van DBV kunnen worden geïntegreerd. Het premievolume van DBV is vorig jaar met 24% gegroeid tot € 585 (472) mln. Ook de winst nam ‘aanmerkelijk’ toe.

Reageer op dit artikel