nieuws

DAS verbetert agrarische polis

Archief

DAS heeft de rechtsbijstandpolis voor agrariërs vernieuwd. Er is nu onder meer ook dekking voor geschillen over subsidies en over de handelsnaam.

De gewijzigde rechtsbijstandekking voor agrariërs is nog steeds geformuleerd volgens de DAS-formule ‘Alles is gedekt, tenzij…’. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er nu incassobijstand wordt gegeven en dat er dekking is voor geschillen over subsidies en over de handelsnaam. De polis geeft – net als voorheen – dekking voor problemen in verband met bestaande wet- en regelgeving, maar niet in verband met voorgenomen wet- en regelgeving. “Dit om te voorkomen dat wij namens de agrariërs een actievoerder tegen de overheid worden.”
De verzekerde bedragen zijn verhoogd met 5% en afgerond met het oog op de euro. Deze verhoging en de dekkingsuitbreiding brengt een premieverhoging met zich mee van 7,5%. Ongewijzigd is dat de polis kan worden uitgebreid met diverse dekkingen, zoals voor quota (o.m. voor melk en mest), milieuwetgeving en nevenactiviteiten.
Nieuwe verzekerden op de agrarische polis krijgen de eerste maandpremie cadeau als zij in het bezit zijn van een certificaat voor voedselveilig produceren (zulke certificaten worden afgegeven voor elke productiesoort, bijvoorbeeld voor melk of vlees).
Overige polissen
Ook voor de overige polissen van DAS gaan de verzekerde bedragen – net als vorig jaar – met 5% omhoog. Ook deze bedragen worden afgerond met het oog op de euro. De verhogingen zijn per prolongatie vanaf 1 april doorgevoerd. Er is een premieverhoging mee gemoeid van gemiddeld 3,4%.

Reageer op dit artikel