nieuws

DAS Rechtsbijstand investeert fors in huisvesting en beloning medewerkers

Archief

Om goede arbeidskrachten aan te trekken en vast te houden, gaat DAS Rechtsbijstand fors investeren in onder meer de beloning, opleiding en huisvesting van (nieuwe) medewerkers. Zo wil de maatschappij per 1 januari volgend jaar een tweede kantoorpand openen in Den Bosch. Verder is de individuele prestatiebonus ingevoerd, afhankelijk van de maatschappijwinst.

Het zoeken naar een tweede rechtshulpvestiging van DAS Rechtsbijstand, bij voorkeur in Den Bosch, is in volle gang. De maatschappij heeft enkele huurpanden op het oog, maar verwacht niet eerder dan dit najaar daarover een definitieve beslissing te kunnen nemen. “De bedoeling is dat zo’n vijftien medewerkers per 1 januari volgend jaar als kwartiermakers verhuizen van Amsterdam naar de nieuwe locatie”, zegt directeur Personeel & Organisatie Han van Elsaker.
De tweede vestiging moet huisvesting bieden aan in totaal 150 medewerkers, van wie het overgrote deel in de komende jaren zal worden aangetrokken gezien het beoogde groeiscenario. Van Elsaker: “Een van de redenen waarom gekozen is voor de Brabantse regio, is de behoefte aan een nieuwe bron van arbeidskrachten. Onder meer de universiteit van Tilburg is een kweekvijver van aankomende juristen.”
Andere argumenten voor het decentraliseren van de organisatie is de grotere bereikbaarheid voor klanten en tussenpersonen en het streven naar kleinere bedrijfsonderdelen. “De sector rechtshulp mag niet te groot worden. Ook juristen gedijen meer in kleinere organisaties”, aldus van Elsaker.
Prestatiebonus
Om haar huidige medewerkers meer binnen de poort te kunnen houden, heeft DAS tevens een nieuwe beloningsregeling ingevoerd. Functies en salarissen zijn geherwaardeerd. Verder is een individuele winstafhankelijke bonus bovenop een collectieve winstdeling ingevoerd.
De collectieve winstdeling komt pas tot uitkering als DAS een winstniveau hoger dan 5% van de brutopremie heeft bereikt. Bij een winstpercentage van bijvoorbeeld 9% is de winstdeling voor alle medewerkers zo’n 0,4% van hun brutomaandsalaris. Medewerkers die bovenmatig presteren, kunnen bovendien een bonus van 10% van hun brutojaarsalaris verdienen, zij het op voorwaarde dat de maatschappij een winstniveau heeft weten te realiseren van minimaal 3,5% van het brutopremie-inkomen. “Wij verwachten dat 10 tot 15% van de medewerkers voor zo’n prestatiebonus in aanmerking kan komen”, zegt Van Elsaker.
Hij benadrukt dat er bewust voor gekozen is om de individuele bonus te koppelen aan een lager winstpercentage. “Als het niveau van de maatschappijwinst te laag is voor een collectieve winstdeling, willen we toch de mogelijkheid hebben om goed presterende medewerkers, zeg maar de voortrekkers van de maatschappij, extra te belonen.”
Meer omzet
Marktleider DAS Rechtsbijstand boekte vorig jaar een omzet van f 179,5 (165,8) mln. De brutopremie groeide met 8% naar f 164,8 ( 152,9) mln. De stijging van de bedrijfskosten is volgens DAS vooral het gevolg van hogere provisiebetalingen en getroffen voorzieningen. “Deze voorzieningen dienen de succesvolle verdere ontwikkeling van DAS te waarborgen”, schrijft de directie ietwat cryptisch in het jaarverslag. De brutowinst beliep f 12,2 (10,8) mln.
Medio vorig jaar is de interne rechtshulporganisatie opgesplitst in Rechtshulp en Schade. Bij laatstgenoemde nieuwe afdeling zijn de groepen Kennismanagement, Klantenservice en Externe rechtshulp, en het secretariaat van het directoraat Rechtshulp ondergebracht. De afdeling Rechtshulp kan zich daardoor specifiek toeleggen op de afhandeling van juridische zaken. Vorig jaar werden 60.000 zaken van verzekerden in behandeling genomen.
DAS Rechtsbijstand 2000 1999 (in f mln) omzet 179,5 165,8 w.v. brutopremie 164,8 152,9 technisch resultaat 6,5 6,2 kosten rechtshulp 100,4 89,9 bedrijfskosten 63,8 59,5 w.v. provisies 35,0 33,2 nettowinst 8,1 7,2 medewerkers 491 456

Reageer op dit artikel