nieuws

DAS Rechtsbijstand bespeurt een vermindering van het aantal verzoeken

Archief

DAS Rechtsbijstand bespeurt een vermindering van het aantal verzoeken

DAS Rechtsbijstand: ‘Aantal verzoeken om rechtshulp daalt onverklaarbaar’
om rechtsbijstand die men grotendeels niet kan verklaren.
De maatschappij stelt een parallel vast met de aansprakelijkheidsverzekering: ook in die branche doen particulieren en bedrijven om onverklaarbare redenen in 1993 en 1994 minder een beroep op de aansprakelijkheidsverzekering, aldus directeur R. Jungen van DAS in een toelichting op het jaarverslag over 1994.
DAS Rechtsbijstand heeft in 1994 een beter resultaat behaald, vooral dankzij een vermindering van de schadelast. De daling van de schadelast had als belangrijkste oorzaken het relatief lagere aantal schademeldingen en de toegenomen beheersing van met name de advocaatkosten.
In de gezins- en de objectrechtsbijstand (verhaal van autoschade) is de vermindering van de vraag om rechtsbijstand, die de laatste jaren bij DAS optrad, in 1994 doorgegaan. De kleine vergroting van de franchise kan invloed hebben gehad, maar voor de rest is deze ontwikkeling raadselachtig, aldus Jungen.
Bedrijfsrechtsbijstand
In de bedrijfsrechtsbijstand heeft zich vorig jaar volgens hem een scherpe daling in de schadefrequentie voorgedaan. In deze sector heeft DAS in 1994 een scherpere selectie toegepast bij acceptatie en een klein aantal verzekeringen met slechte risico’s beëindigd, maar ook hier is de oorzaak van de dalende vraag deels onduidelijk.
DAS heeft in 1994 premies verhoogd, nieuwe acceptatierichtlijnen geïntroduceerd, verzekeringsvoorwaarden aangepast en kostenbesparende maatregelen getroffen in de administratie en het beheer van het bestand.
Van alle gezinnen en 1- en 2-persoonshuishoudens in Nederland heeft nu 11,8% een rechtsbijstandsverzekering. Voor de bedrijven en zelfstandigen in het MKB heeft 22% een rechtsbijstandsdekking, aldus het jaarverslag.
Het gestorte aandelenkapitaal van DAS is in het verslagjaar met f 4 mln verhoogd tot f 11 mln. Het bruto premie-inkomen liep op tot f 101,8 (92,8) mln, onder meer door premieverhogingen, en de omzet bereikte f 107,9 (98,3) mln.
De schade (kosten rechtshulp) beliep f 66 (68,4) mln. Bijna 97% van alle rechtshulpverzoeken (in 1994 waren dat er ruim 54.000) kunnen door eigen medewerkers worden behandeld.
De betaalde provisie kwam op f 22 (19,5) mln en de andere kosten beliepen f 14,6 (12,9) mln.
Het bedrijfsresultaat was f 1,8 (- 6,7) mln en de nettowinst na belasting bedroeg f 1,7 (- 1,6) mln.
Het gemiddelde aantal werknemers (volledige baan) nam toe tot 384 (364), onder wie circa 170 juristen en 70 verhaalsdeskundigen.

Reageer op dit artikel