nieuws

DAS incassobijstand: duizend aanmeldingen

Archief

Eén maand na de introductie van incassobijstand heeft DAS al duizend belangstellende ondernemers verwelkomd.

Algemeen directeur Eric Pouw is trots op dat resultaat. “Ruim duizend aanmeldingen in een paar weken: het bewijst dat er een duidelijke behoefte is. En dat we op de juiste manier aan die behoefte voldoen.”
Uit onderzoek, in opdracht van DAS, blijkt dat incasso vooral voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een probleem vormt. “Velen schrikken terug voor de kosten en zijn bang dat de relatie met de afnemer op het spel komt te staan”, is één van de conclusies. Geschat wordt dat mkb’ers als gevolg van incassoproblemen jaarlijks f 5 mld aan inkomsten misgelopen.
De nieuwe rechtsbijstandverzekering Incassobijstand promoot DAS onder meer via radiospotjes. Verder zijn samen met het intermediair zeven ontbijsessies gehouden. Daarbij werden, gepresenteerd door prof.dr. Pim Fortuyn, vijf stellingen over incasso besproken. DAS probeerde daarmee de tussenpersoon bewust te maken van de omvang van het probleem en de verzekeringsoplossing van DAS. Directeur Pouw stelde daarbij dat incasso-opdrachten niet als schademeldingen worden gezien: “Hoe meer hoe beter. Wij zijn er klaar voor.”
Tot slot heeft DAS aan zijn Internet-pagina (www.das.nl) een service-site gekoppeld. Hier kunnen DAS-verzekerden online juridisch advies aanvragen.
DAS-directeur Eric Pouw bedankt prof.dr. Pim Fortuyn voor zijn bijdrage aan de ontbijsessies van de rechtbijstandverzekeraar.

Reageer op dit artikel