nieuws

DAS hoger premie-inkomen en lagere schadelast

Archief

DAS had vorig jaar een hoger premie-inkomen maar een iets lager marktaandeel. De verzekeraar gaat er van uit, dat deze verlaging voortkomt uit een toename van rechtsbijstandpolissen bij multibrancheverzekeraars.

Het premie-inkomen van DAS steeg in 1998 met bijna 9% naar f 136 mln. Hiervan had, net als in het jaar daarvoor, 45% betrekking op de gezinssector, 40% op de bedrijfssector en 15% op de verkeerssector.
“Het marktaandeel zakte met enkele tienden van procenten naar 29 procent”, zegt René Jungen, adviseur financiële zaken. “Ik veronderstel, dat bij multibrancheverzekeraars de productie in rechtsbijstandpolissen is toegenomen. Het ziet er naar uit dat in pakketpolissen steeds vaker een rechtsbijstandpolis wordt gesloten.”
De kosten voor rechtshulp bedroegen / 83,4 (79,5) mln. Hiervan had / 26 mln betrekking op externe kosten, waarbij het voornamelijk gaat om advocatenkosten. “De externe kosten zijn ten opzichte van 1997 met 5% gedaald”, zegt Jungen. “In 1997 hebben we de afdeling externe rechtshulp ingesteld, die zich bezighoudt met de beheersing van vooral de advocatenkosten. In dat jaar hebben we er logischerwijze nog niet veel van gemerkt, maar vorig jaar heeft het dus al vruchten afgeworpen.”
De nettowinst van DAS bedroeg f 5,6 (4,6) mln.
De solvabiliteitsmarge bedraagt f 68,7 en is, aldus DAS, ruim drie maal zo hoog als wettelijk vereist is.
Volmachten
Aan het premie-inkomen van DAS hebben 21 verzekeraars bijgedragen die in volmacht onder eigen label DAS-polissen voeren. Deze verzekeraars brachten samen ongeveer 30% van het premie-inkomen binnen. Die 21 verzekeraars zijn:
Amersfoortse (ASR), Anova, Amev/Interlloyd, Avéro, AXA. Delta Lloyd, De Europeesche, Forum, Generali, Guardian, Nieuwe Hollandsche Lloyd, Noord-Braband, Noordhollandsche van 1816, NOWM, NVG, Royal Nederland, Rijnmond, Stad Rotterdam (ASR), Sun Alliance en Woudsend. Zes verzekeraars uit dit rijtje zijn tevens aandeelhouder van DAS, namelijk: Avéro, AXA, Delta Lloyd, Levob, Nieuwe Hollandsche Lloyd en Stad Rotterdam (ASR).
René Jungen: “Rechtsbijstandpolis nu vaker in pakketpolis”

Reageer op dit artikel