nieuws

DAS helpt ‘onschuldige’ conflictpartijen

Archief

DAS Rechtsbijstand gaat groepen mensen helpen die buiten hun eigen schuld in een juridisch conflict zijn beland. Dit ‘sponsoringproject’ start met de hulp aan bewoners van de Amsterdamse Sumatrakade, waar stadsdeel Zeeburg in afwijking van het bestemmingsplan een permanente ligplaats wil creëren voor de Sirius. Dit vijftig meter lange, voormalige actieschip van Greenpeace dient momenteel als museum, vooral voor schoolkinderen.

DAS wil jaarlijks twee groepen gedupeerden juridische hulp bieden. De rechtsbijstandverzekeraar wil daarmee “illustreren dat iedereen, ook als je zelf geen enkel initiatief neemt, tóch in een juridisch conflict kan belanden dat veel tijd, geld en energie kost”.

Reageer op dit artikel