nieuws

DAS gaat agrarische bedrijven bijstaan

Archief

Na de Raad & Daad Polis voor startende ondernemers en voor statutair directeuren heeft DAS een derde polis voor een aparte doelgroep op de markt gebracht. Een rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven. Interpolis, de marktleider aldaar, is gewaarschuwd.

De Raad & Daad Polis is een gecombineerde verzekering met rechtsbijstanddekkingen voor het agrarisch bedrijf, alle voertuigen, de eigen woning en het complete gezin. DAS biedt drie varianten: standaard, extra en uitgebreid.
De standaardpolis dekt activiteiten met bedrijfs-onroerende zaken, -voertuigen, -machines, -materiaal en -inventaris. Het optreden als werkgever is ook gedekt. De extra-polis verzekert ook gewassen, vee, grondstoffen, halffabrikaten en het aantrekken van diensten van anderen. De uitgebreide polis voorziet ook nog in het leveren van goederen en diensten.
Naast deze drie opties zijn nog aanvullende dekkingen mogelijk voor kwesties omtrent mest- en melkquota, het milieu en met nevenactiviteiten van de agrariër. Als externe advocatuur moet worden ingeschakeld vergoedt DAS de kosten tot een maximum van f 100.000.
DAS berekent de premies op een reeds bestaande werkwijze bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Het puntensysteem kent een basispremie per bedrijfssoort. De omvang van de onderneming bepaalt het aantal extra punten. De toeslagen voor extra dekkingen zijn van dit puntenaantal afhankelijk.
Door dit systeem denkt DAS de premies beter te kunnen berekenen. Hierdoor zullen grote ondernemingen in de toekomst wat meer moeten betalen dan voorheen. Kleine bedrijven, de grootste doelgroep, betalen echter niet langer te veel.
Concurrentie
Nieuw in de polis – en uniek in Nederland – is de rechtsbijstand bij geschillen op het gebied van het aantrekken, beheren en beleggen van het bedrijfskapitaal. Ondermeer met dit onderscheidende element denkt DAS de concurrentie te kunnen aangaan met Interpolis, met 28.000 rechtsbijstandpolissen marktleider in de agrarische branche. Op dit moment zijn zo’n 40.000 van de 100.000 agrarische bedrijven verzekerd van rechtsbijstand.
Interpolis is niet bang voor een verlies van trouwe (Rabo-)klanten. “De premies van Interpolis zijn zeer laag. En de dekking is zeer ruim; per saldo beter dan die van DAS. Interpolis heeft bovendien via het intermediair een hele goede binding met de agrarische sector. Dat zijn meestal trouwe klanten”, aldus Frans Keijzers van de Stichting Rechtsbijstand. De stichting die (onafhankelijk van Rabobank of Interpolis) de rechtsbijstand verzorgt van Interpolis-verzekeringen.

Reageer op dit artikel