nieuws

DAS boekt recordwinst; aantal zaken loopt terug

Archief

Bij DAS Rechtsbijstand is vorig jaar de premieomzet met 8,2% gestegen tot _ 143,5 (133,8) mln. Er is een brutowinst geboekt van _ 22,3 (10,5) mln; de winst na belastingen kwam uit op _ 15 (7) mln.

Het aantal in 2005 bij DAS behandelde zaken kwam uit op 81.793, tegen circa 85.000 in 2004. Ook de schadekosten zijn in 2005 gedaald ten opzichte van 2004, nagenoeg gelijk aan de daling van de meldingen. Het in 2003 ingevoerde eigen risico bij een gedekte melding heeft ook in 2005 bijgedragen aan de beheerste ontwikkeling van de schadelast.
Arbeidsrechtelijke zaken
In het algemeen waren er in 2005 minder arbeidsrechtelijke zaken: minder ontslagzaken en dan vooral minder bedrijfseconomische ontslagen. Verder ziet DAS een duidelijke stijging van het aantal meldingen over medische kunstfouten (25%) en het aantal tuchtzaken die DAS-juristen voor medici behandelen (ook 25%).
Het fors hogere bedrijfsresultaat is mede te danken aan gerealiseerde koersresultaten op aandelen die met ingang van 2005 direct in het resultaat worden verantwoord. Ook de stijging van de omzet en de inspanningen om de combined ratio omlaag te brengen droegen bij aan het gunstige resultaat, aldus DAS.

Reageer op dit artikel