nieuws

DAS boekt juridisch succes in kwestie hoogspanningsmasten

Archief

De aanwezigheid van hoogspanningsmasten in de nabijheid van een woning heeft een negatieve invloed op de waarde van deze woning. De bestuursrechter van de rechtbank in Utrecht heeft deze positieve uitspraak voor een verzekerde van DAS Rechtsbijstand gedaan na een ruim vijf jaar durende procedure.

Toen de verzekerde van DAS werd geconfronteerd met de bouw van een hoogspanningsleiding bij zijn woning, wilde hij het er niet bij laten zitten. Hij meende dat de waarde van zijn woning zou dalen, mede omdat deze masten volgens de publieke opinie gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Hij deed een beroep op zijn polis bij DAS.
In de procedure bij de rechtbank werd hij onlangs in het gelijk gesteld. De gemeente moet de schade vergoeden: een bedrag van bijna _ 27.000. Zij heeft inmiddels laten weten hiertegen niet in beroep te gaan.
Psychologisch effect
Ingrid Verbaan, juriste bestuursrecht bij DAS, vindt de uitspraak opmerkelijk. “De aanwezigheid van hoogspanningsmasten heeft dus wel degelijk een psychologisch effect op kopers van een woning. Dat wordt met deze uitspraak zonder meer bevestigd, terwijl een oorzakelijk verband tussen de blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen en de risico’s voor de gezondheid tot nu toe in publicaties van bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet onomstotelijk is aangetoond.”

Reageer op dit artikel