nieuws

DAS

Archief

DAS

Leden van DAK hebben toegang gekregen tot het extranet van rechtsbijstandverzekeraar DAS. Via www.dakleden.nl kunnen DAK-leden met persoonlijke inloggegevens het extranet van DAS bereiken, waar online premieberekeningen en offertes gemaakt kunnen worden. Ook kunnen voorbeeldbrieven gedownload worden en folders besteld worden.
LondonNet
Het extranet van London Verzekeringen, LondonNet, is gecertificeerd voor het correct uitvoeren van het GIM (Generieke Interface Manager) Transfer Protocol. Door de koppeling aan het zogeheten GIM BP, dat als marktstandaard fungeert, behoort voor deelnemende kantoren het dubbel invoeren van klanten- en polisgegevens tot het verleden.
Delta Lloyd
De invoering van een eigen bijdrage voor het pensioen is een heikel punt in de cao-onderhandelingen bij Delta Lloyd. Het concern wil de cao voor het verzekeringsbedrijf op dit punt volgen. Medewerkers gaan bijdragen aan de pensioenregeling, zodat de premie meer dan 20% van de grondslag is. De premie die Delta Lloyd nu betaalt, is 30% van die grondslag.
Rabobank
In de cao voor de Rabobank is een eenmalige uitkering van 1,5% afgesproken per 1 september. De cao heeft een looptijd van tien maanden. Verder wordt een variabel inkomen geïntroduceerd ter vervanging van het medewerker Waardeplan.
Klachteninstituut
Rein Jan Hoekstra (63), lid van de Raad van State, volgt per 1 juni Aad Kosto op als voorzitter van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen. Kosto heeft deze functie vijf jaar lang bekleed.

Reageer op dit artikel