nieuws

‘Dan sta je niet alleen’

Archief

‘Dan sta je niet alleen’

DAT IS PAS /ALWEER 25 JAAR GELEDEN
Waar de standorganisaties van tussenpersonen NVA en NBVA zich tegenwoordig nadrukkelijk zelf profileren in reclamecampagnes, werd dat 25 jaar geleden nog vooral gezamenlijk gedaan. ‘Neem een goede verzekeringsadviseur. Dan sta je niet alleen’, was de slagzin van de gezamenlijke campagne die in maart 1982 werd aangekondigd.
Zeker gezien de tijdgeest was het niet vreemd, dat deze campagne werd gefinancierd door intermediairverzekeraars. Die zorgden voor een fonds van ( 5 mln (_ 2,27 mln ), voor advertenties in kranten en tijdschriften. De campagne was overigens geheel neutraal, dus niet gericht op het promoten van NVA- en NBVA-kantoren. Ongeorganiseerde assurantiekantoren en loondienstagenten profiteerden er net zo goed van.
Deze campagne, die ten minste drie jaar zou duren, was onder meer bedoeld als antwoord op de reclames van ‘zelfbedieningsverzekeraars’ waarin deze zich afzetten tegen tussenpersonen. Vooral nieuwkomer Ohra deinsde er in die tijd niet voor terug om, een beetje in navolging van de Consumentenbond, de provisie als weggegooid geld te verbeelden.
Coöperatie DAK
AM berichtte in nummer 6 van 1982 ook uitvoerig over de toen enkele maanden oude tussenpersonencoöperatie DAK, initiatief van een aantal assurantiebemiddelaars in midden-Nederland. Het fenomeen ‘postenbank’ was geboren: tussenpersonen die geen agentschap van bepaalde maatschappijen hadden, konden dankzij het agentschap van de coöperatie toch voor hun klanten posten onderbrengen of laten doorlopen bij dergelijke maatschappijen.
Het bestuur, onder leiding van voorzitter Ben de Snoo, koos voor een voorzichtige ontwikkeling. “Men wil DAK voorlopig een regionaal karakter laten houden, zodat de deelnemers onderling goed voeling met elkaar kunnen houden. De deelnemers zijn gevestigd in en dichtbij de provincie Utrecht.” De coöperatie zou al snel een hoge vlucht nemen.
Plan verzekeringsdagschool
De Stichting Mavo-Meao in Tilburg wilde van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen een vergunning krijgen om een Middelbare Verzekeringsschool op te richten. De stichting beoogde een vierjarige dagopleiding voor middenkaderfuncties in het assurantiewezen. De school kwam er niet, maar mede door de discussies hierover gingen diverse assurantieclubs (meer) dagopleidingen verzorgen.
Toonzetting cursus
Dat het cursusmateriaal in die tijd aantoonbaar geschreven werd door mannen van ‘de gevestigde orde’, bracht AM onder de aandacht met een citaat uit de A-cursus van de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV). “Men concurrere niet met de premie, maar met de omvang van de dekking en de service. Ruime dekking is veel meer waard dan een iets lagere premie. Het premieverschil is bij schade vergeten, de beperkingen van de dekking niet!”, stond er letterlijk in het SVV-boek.

Reageer op dit artikel