nieuws

Daling levenpremie dwingt Erasmus tot introductie unit-linkedpolis

Archief

Erasmus wil dit najaar met unit-linked levenpolissen op de markt komen. Introductie van deze flexibele, aan beleggingsfondsen gekoppelde levenproducten is nodig om het beoogde groeiscenario te realiseren, aldus de maatschappij. Het levenbedrijf van Erasmus zag het brutopremie-inkomen vorig jaar fors teruglopen.

Erasmus heeft een plaats in de top-15 van verzekeraars naar schaalgrootte en toegevoegde waarde tot belangrijkste doelstellingen verheven. Daartoe heeft de maatschappij vorig jaar absolute voorrang gegeven aan de verbetering van service en kwaliteit van haar organisatie. Een adequate administratieve afhandeling is van wezenlijk belang in de concurrentie tussen verzekeraars, vindt de maatschappij. “Wij hebben absolute prioriteit gegeven aan dit door enkele verzekeraars onderschatte of ondergewaardeerde aspect”, schrijft de raad van bestuur. Onder meer is veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de administratie van mutaties en schademeldingen, het vervaardigen van correcte polisdocumenten en een klantvriendelijke benadering van het intermediair.
Hogere kosten
De inspanningen zorgden voor hogere kosten, mede als gevolg van de aanpassing van informatiesystemen in verband met de introductie van de euro en de aanpak van het millenniumprobleem. De bedrijfskosten namen toe tot f 112,2 (104,9) mln, waarvan f 66,7 (64,4) mln aan acquisitiekosten. “Ook is er een extra voorziening getroffen in verband met de nieuwe pensioenregeling voor de bedrijfstak”, aldus Erasmus. Deze voorziening voor pensioenen is met 31% gestegen naar f 6,7 (4,9) mln.
De omzet bedroeg f 521 (506) mln en de brutopremie f 433 (423) mln. Daarbij dient te worden aangetekend, dat de levenpremies van vijf kwartalen zijn opgevoerd als gevolg van een wijziging in het boekingssysteem. Gerekend over vier kwartalen daalde het totale brutopremie-inkomen van Erasmus naar f 414 (423) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf boekte – over vijf kwartalen – een brutopremie van f 179,4 (174,1) mln, waarvan f 133,9 (134,6) mln aan koopsommen en f 45,5 (39,4) mln aan periodieke premies. In het vijfde kwartaal werd f 19,3 mln premie geboekt, waarvan f 0,5 mln aan periodieke premies en f 18,8 mln aan koopsommen. “Vooral de groei van unit-linkedproducten heeft de nieuwe productie van traditionele producten negatief beïnvloed. Zeker 60% tot 70% van de nieuwe productie van levensverzekeraars komt uit unit-linkedpolissen”, zegt directievoorzitter Henk van Calcar.
Erasmus komt dit najaar met flexibele levenpolissen gekoppeld aan beleggingsfondsen. ,Wij willen eerst onze nieuwe automatiseringssystemen implementeren en uitvoerig testen. De verwachting is dat we daarmee uiterlijk 1 september klaar zijn”, zegt Van Calcar. Hij zegt dat de nieuwe producten aan maximaal vier fondsen, waaronder aandelen en obligaties, worden gekoppeld. “Dat zullen fondsen zijn van de grote banken, bijvoorbeeld van onze huisbankier ING.”
Schadebedrijf
Het schadebedrijf heeft met de introductie van zijn pakketverzekering voor particulieren meer productie geboekt. Van de Multi Polis zijn er inmiddels meer dan tienduizend verkocht met in totaal ruim 38.000 verzekeringen.
Verder zouden producten onder eigen label de commerciële slagkracht van de kerntussenpersonen hebben vergroot. Minder te spreken is de maatschappij over de segmentatie en premiedifferentiatie in de particuliere markt, die feitelijk neerkomen op het geven van premiekortingen. Om geen marktaandeel te verliezen, voelt Erasmus zich genoodzaakt tot een individuele benadering, zowel per regio als per tussenpersoon. “Verzekerden met een aantoonbaar beter schadeverloop of risicoprofiel zullen een concurrerend tarief aangeboden krijgen”, aldus Erasmus.
Branches
In de grootste branche, Motorrijtuigen, boekte Erasmus een brutopremie van f 106,8 mln (+6%), maar de technische resultaten verslechterden, vooral in de cascotekening. Inmiddels heeft Erasmus aansluiting gevonden bij het schadeherstelketen Topherstel. Tevens zijn onder meer de WA-premies met 6% verhoogd.
In de branches Brand en Transport liep de brutopremie terug naar f 41,5 mln (-6%), respectievelijk naar f 65,3 mln (-5%). De premiedaling is toe te schrijven aan verscherping van acceptatie in de beurstekening, aldus de maatschappij. In de transportsector wil Erasmus ,een nog sterkere leidende rol opeisen”, mede door de overname vorig jaar van averijbedrijven Interlloyd en Beeckman De Vos.
In Overige variaverzekeringen nam de brutopremie toe tot f 40,2 (34,2) mln, onder meer door groei in de technische verzekeringen. De premie-omzet van de in samenwerking met Rijnmond gevoerde branche ziektekosten steeg, maar het resultaat was negatief. Erasmus Verzekeringen 1998 1997 omzet 521,2 506,4 w.v. brutopremie 433,2 422,6 bedrijfskosten 112,2 104,9 nettowinst 6,5 6,3 Levensverzekeringen brutopremie 160,1 174,1 w.v. koopsommen 115,1 134,6 periodieke premies 45,0 39,4 technisch resultaat -0,1 -1,2 Schadeverzekeringen brutopremie 253,8 248,5 w.v. motorrijtuigen 106,8 101,0 transport 65,4 69,0 brand 41,6 44,3 overige varia 40,2 34,2 technisch resultaat 2,9 8,3 w.v. motorrijtuigen -2,1 3,2 transport 0,9 0,2 brand 2,7 2,4 overige varia 1,4 2,5 medewerkers 236 228 (in / mln)

Reageer op dit artikel