nieuws

Daling in februari van produktie leven individueel

Archief

De produktie van nieuwe levensverzekeringen vertoont volgens de CBS-cijfers voor het eerst sinds maanden weer een daling.

De daling volgt op een spectaculaire stijging van de produktie in januari. Volgens de maart-cijfers van het CBS steeg het premie-inkomen van individuele levensverzekeringen in januari met 48%. De jongste cijfers van het CBS tonen aan dat de produktiecijfers van januari uiteindelijk nog 5% hoger zijn uitgevallen.
De produktie in februari van f 898 mln premie-inkomen, vormde een daling met 26% ten opzichte van de maand daarvoor. Aan periodieke premies (inclusief koopsomstortingen) werd f 225 mln binnengehaald en aan zelfstandige koopsomposten f 673 mln.
Vergeleken met de eerste twee maanden van vorig jaar is de produktie van januari en februari 1996 (samen) aanzienlijk gestegen: van f 1.523 naar f 2.113 mln bruto premie-inkomen. Waarvan f 480 (403) mln via periodieke premies (incl.) en f 1.634 (1.120) via zelfstandige koopsommen.
De bestemming van de premies was:
hypotheken 101 (74) mln;
pensioen uitgesteld 179 (125);
lijfrente uitgesteld 830 (611);
direct ingaande rente 675 (456);
levenslang bij overlijden 9 (11);
overig 318 (248).

Reageer op dit artikel