nieuws

Dalend ziekteverzuim levert zorgverzekeraars miljoenen op

Archief

Bij zorgverzekeraars is het ziekteverzuim de afgelopen jaren fors gedaald. Hierdoor bespaarde de branche miljoenen euro’s, zegt Zorgverzekeraars Nederland.

Juist bij bedrijven die zich bezighouden met het verzekeren tegen ziektekosten lag het ziekteverzuim van het personeel lange tijd vrij hoog. De afgelopen jaren heeft de branche echter een inhaalslag gemaakt.
In 2000 bedroeg het verzuim bij zorgverzekeraars 7,7%. In 2004 is dit gedaald tot 5,1% en begin vierde kwartaal 2005 lag het zelfs op 4,9%. “Daarmee is het ziekteverzuim sinds 2000 sterker gedaald dan in andere branches. De jaarlijkse kosten namen hierdoor met zo’n _ 8 mln af”, aldus hoofd Werkgeverszaken van ZN, Ruud Sandbrink.
Er bestaat een flink verschil tussen het beste en slechtste resultaat van ziekteverzuim. Deze komen op 3,4% respectievelijk 5,8% uit.
Oorzaken
De oorzaken voor de daling worden door Zorgverzekeraars Nederland gezocht in de economische teruggang en de daaruit vloeiende onzekerheid over werkgelegenheid. Verder is er de afgelopen jaren onder de zorgverzekeraars meer aandacht besteed aan verzuim en arbozaken. “Vroeger werd ziekteverzuim als een gegeven beschouwd en werden zieke werknemers vervangen door flexwerkers. Tegenwoordig wordt meer met (zieke) werknemers gepraat en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht.”

Reageer op dit artikel