nieuws

Dalend premieniveau brand leidt tot ‘waanzinmarkt’

Archief

Verzekeraars en makelaars zeggen zich grote zorgen te maken over het te lage prijsniveau in de industriële brandverzekering. Beide partijen spreken van een ‘waanzinmarkt’, omdat de gemiddelde premie in de jaren 1995 tot 1998 met 25% tot 30% is gedaald.

De neergaande premiespiraal zal volgens voorzitter Hans van Aarle van de Stuurgroep Brand van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) op kortst mogelijke termijn moeten worden doorbroken. Anders komt de kwaliteit van de dienstverlening door verzekeraars en makelaars sterk onder druk te staan.
“Het wachten is op een sterke man aan de kant van verzekeraars die zegt: tot hier toe en niet verder!”, zo verwoordt Van Aarle in het VNAB-bulletin zijn gevoelens over de situatie in de markt voor industriële brandverzekeringen.
De gemiddelde premie bedraagt nu 40% van wat feitelijk nodig zou moeten zijn. “Verzekeraars hebben alleen aandacht voor de inkomsten. Zij calculeren niet op resultaat. Met risicobeoordeling wordt geen rekening meer gehouden.”
Boosdoeners
Volgens Van Aarle is de overcapaciteit een van de grote boosdoeners. Verzekeraars willen maar groeien om een groter marktaandeel te verkrijgen. Bij een halvering van de premie moet er dus twee keer zoveel omzet worden gerealiseerd, zegt hij. “Ik heb soms het idee dat het beleid (bij verzekeraars-red.) wordt gemaakt door mensen die niet echt verstand van zaken hebben of hun verstand willens en wetens niet gebruiken.”
Voorzitter Cees Kortleve van de Technische Commissie Brand van de Sectie Makelaars ter Beurze NVA wijst erop dat verzekeraars te inhalig zijn geworden. Waar vroeger tien maatschappijen elk intekenden voor 10%, wordt nu de post totaal voor eigen rekening genomen. “Verzekeraars zouden er verstandig aan doen minder inhalig te zijn. Het systeem van co-assurantie zorgt per definitie voor minder golfbewegingen in de premiestelling, daardoor voor meer rust in de markt, en voor een coulantere schaderegeling. Daar is iedereen bij gebaat, ook de verzekerden.”

Reageer op dit artikel