nieuws

DAK richt aparte vennootschap op voor onrendabele agentschappen

Archief

DAK richt aparte vennootschap op voor onrendabele agentschappen

Dienstverlening Assurantie Kantoren (DAK) gaat een aparte rechtspersoon oprichten voor het onderbrengen van tussenpersonen waarmee verzekeraars geen actieve relatie (meer) kunnen onderhouden. Medio vorige week is daartoe in een buitengewone ledenvergadering van de postenbank definitief ‘groen licht’ gegeven.
Het administratief centrum DAK stelt zich tot taak om verzekeringen te beheren van tussenpersonen die nauwelijks zaken doen met betrokken verzekeraars. Toetreding van assurantiekantoren heeft plaats op individuele basis, volgens de strenge ballotagenormen van DAK.
Per 1 juni jl. heeft DAK 754 assurantiekantoren ingeschreven, gezamenlijk goed voor 87.926 posten.
Sta-in-de-weg
Deze individuele toetsing van toetredende kantoren door DAK, vormt een sta-in-de-weg voor verzekeraars die om economische redenen massaal agentschappen willen afbouwen.
Onderzoek onder vijf maatschappijen (Aegon, Avéro, NOG, Reaal, en UAP), zo blijkt uit een circulaire aan de leden, heeft geleerd dat deze ‘vriendelijke’ sanering van portefeuilles alleen mogelijk is via de oprichting van een rechtspersoon onder de naam Dienstverlening Verzekerings Maatschappijen (DVM).
In beginsel zou het gaan om honderden agentschappen, maar op termijn zou dit aantal kunnen toenemen tot enige duizenden.
Vice-voorzitter W.J. Koot wil desgevraagd (nog) geen commentaar geven. “Het is allemaal nog in een pril stadium. Het plan moet eerst nader worden uitgewerkt en doorgesproken in de bestuursvergadering van 20 juni. Bovendien willen we ook nog met verzekeraars praten.”
NN verleent agentschap
Nationale-Nederlanden heeft als laatste van de grote verzekeraars een agentschap verleend aan DAK. NN staat niet langer negatief tegenover de postenbank, omdat twee hoofdbezwaren zijn weggenomen: de vrees voor een inkoopcombinatie, en de regeling van de aansprakelijkheid in geval van bv. faillissement. De DAK zegt nu nog een agentschap van Royal Nederland af te wachten.
Ledenbestand DAK fors toegenomen
Dienstverlening Assurantie Kantoren mag terugzien op een voorspoedige ontwikkeling van het ledenbestand. Ondanks de strenge selectie zijn vorig jaar 77 kantoren toegetreden. Dit is de helft van het aantal kantoren dat zich aanmeldde. Deze toename betekende een record in de historie van DAK.
Ook in de afgelopen maanden hield de groei aan: van de 90 aanmeldingen konden er 55 worden omgezet in een lidmaatschap. “Steeds meer tussenpersonen wensen een efficiëntere organisatie met onder meer als doel het beperken van kosten”, aldus het bestuur van DAK. Om lid te worden van DAK moet een tussenpersoon aan diverse voorwaarden voldoen, waaronder het hebben van een beroepsaansprakelijkheidverzekering, een provisie-inkomen van minimaal f 100.000 en tenminste 1 jaar beroepsmatig actief zijn.
De postenbank vindt dat zowel het intermediair als verzekeraars meer profijt trekken door bewuster gebruik te maken van de mogelijkheden van DAK.
Onder meer claimt DAK een nuttige rol te vervullen tijdens een ‘proeftijd’ die verzekeraars met hun nieuwe tussenpersonen overeenkomen. Zonder dat er een rekening-courantverhouding wordt aangegaan, kunnen partijen toch zaken doen. Als een aanstelling wordt verleend, kunnen de posten probleemloos naar het nieuwe agentschap worden overgeheveld.
Nieuwe verzekeraars
DAK werkt inmiddels samen met 107 verzekeraars.
In 1994 werden drie agentschappen beëindigd: van Thomas Fanoy Assuradeuren (failliet), Brusselse Verzekeringsmaatschappij (naar Amev), en Rheinland Verzekeringen (naar Nieuwe Hollandsche Lloyd).
Daar stonden drie nieuwe agentschappen tegenover: Avéro in Leeuwarden, Deutsche Kranken Versicherung (DKV) in Keulen, en Voogd en Voogd Assuradeuren in Middelharnis.
Met Duitse verzekeraars, waaronder Allianz, zijn agentschappen aangegaan voor in de grensstreek operende tussenpersonen. Deze dienstverlening voorziet in een behoefte “gelet op het aantal bij deze maatschappijen via DAK ondergebrachte verzekeringen”. Ook Belgische verzekeraars zullen toetreden in de loop van dit jaar, met name Royal Belge.
Aansluiting op ADN
DAK is sinds vorig jaar aangesloten op het ADN, zodat duizenden mutaties eerder en niet langer handmatig hoeven te worden verwerkt. Nog vóór de zomer zal het mogelijk zijn om prolongaties van verzekeraars automatisch door te laten sturen naar tussenpersonen met een aansluiting op het ADN. Op dit moment hebben 350 DAK-leden zo’n aansluiting.
Door de aansluiting op het ADN verwacht DAK tevens een belangrijke arbeidsbesparing. De toegenomen werkdruk als gevolg van de aanhoudende groei in leden en geadministreerde polissen, zal daardoor kunnen verminderen, aldus DAK.
De groei van de organisatie maakte een vergroting van de kantoorruimte in Nieuwegein noodzakelijk. Blijft de groei aanhouden, zal er een structurele oplossing moeten worden gevonden op het gebied van huisvesting, aldus het DAK. Het huurcontract loopt per 1 mei 1996 af.
Hogere gemiddelde bijdrage leden
Voor de dienstverlening van DAK betalen de leden een omslag van f 25 tot maximaal f 210 per maand. Het totaal aan bijdragen steeg vorig jaar naar gemiddeld f 66.231 (56.250) per maand. De gemiddelde omslag per lid komt neer op f 83,99 (85,75) per maand. De bruto winst daalde tot f 88.834 (115.767). Het eigen vermogen steeg naar f 396.137 (342.000). De ontwikkeling van DAK polissen agentschappen leden premie provisie 1994 78.856 106 710 40 mln 3,8 mln 1993 65.000 106 656 20 mln 3,1 mln 1992 50.000 115 603 16,1 mln 2,5 mln 1991 40.000 109 550 15,5 mln 2,4 mln 1990 31.000 106 482 10 mln 1,8 mln Ledenontwikkeling 1991 1992 1993 1994 totaal 550 603 656 710 NVA 227 264 282 297 NBvA 116 140 160 173 overige 207 199 224 273

Reageer op dit artikel