nieuws

DAK moet activiteiten DVM noodgedwongen ‘bevriezen’

Archief

De activiteiten van de Dienstverlening Verzekerings Maatschappijen (DVM), onderdeel van postenbank DAK, zijn ‘bevroren’ door gebrek aan concrete interesse bij verzekeraars. Een project met NOG/Hooge Huys is stopgezet.

DVM heeft tot doel om verzekeraars die onrendabele agentschappen zouden willen afstoten, een handje te helpen. Naar nu blijkt, heeft niet één maatschappij concrete belangstelling getoond. Een proefproject met Hooge Huys (voorheen NOG) werd eind vorig jaar niet voortgezet. Het ging daarbij om negentig kantoren met gemiddeld 35 posten. Door samenvoeging van NOG met Hooge Huys werd de noodzaak kleiner om agentschappen te saneren, zegt directeur Bas van Twillert. “Hooge Huys voert een ander tussenpersonenbeleid. DCVM past daarin voorlopig niet.”
Van Twillert bekent dat veel verzekeraars niet staan te trappelen om mee te doen. “Verzekeraars zijn zich bewust van de mogelijkheden die DVM biedt, maar vinden het moeilijk om zulke strategische beslissingen één-twee-drie te nemen.” Desondanks zegt van Twillert met vijf maatschappijen in gesprek te zijn. “Op korte termijn zullen die gesprekken evenwel niet tot concrete stappen leiden.”
Meer provisie
De provisie-inkomsten van de ‘postenbank’ DAK zijn vorig jaar met ruim 11% gestegen naar f 8,4 (7,4) mln. De brutopremie-omzet groeide fors naar f 63 (45) mln, exclusief maatschappij-incasso. De nettowinst van de DAK beliep bijna 77 mille, tegen 246 mille in 1997. “De winstdaling laat zich verklaren door investeringen in huisvesting en positionering”, aldus het jaarverslag. Het eigen vermogen steeg naar bijna f 0,9 (0,8) mln.
Het ledenbestand is vorig jaar per saldo met vijftig toegenomen tot 1.039. Hiervan is 61% (62%) lid van een tussenpersonenorganisatie: 368 (363) van de NBVA en 261 (245) van de NVA. Vorig jaar werden 73 nieuwe kantoren verwelkomd; 23 leden zegden hun lidmaatschap op van de coöperatieve vereniging, onder meer als gevolg van fusies (12) en overname door niet-leden (4).
Posten
De DAK administreert in opdracht van het intermediair 163.389 (145.000) schadeverzekeringen van 107 (115) maatschappijen en volmachtbedrijven. Per aangesloten assurantiekantoor is dat 157 (147) schadepolissen. De gemiddelde omslag per maand nam toe met bijna 10% tot f 117.536 (107.250).
Vorig jaar werd door 584 (489) assurantiekantoren een informatiepakket aangevraagd. In 178 (168) gevallen leidde dit tot een aanmelding voor het lidmaatschap. Hiervan kwamen er 50 (47) niet door de ballotage, onder meer om reden van een onaanvaardbare financiële positie. Eind vorig jaar waren nog 55 (42) aanvragen in behandeling.

Reageer op dit artikel