nieuws

DAK: meer leden, omzet en diensten

Archief

De assurantiekantoren aangesloten bij de coöperatieve vereniging DAK hebben behoefte aan aanvullende diensten. Dat blijkt uit een onderzoek door de postenbank. Over de huidige dienstverlening zijn de ruim elfhonderd leden meer dan tevreden, blijkt uit het jaarverslag.

DAK laat onderzoeken in welke mate de vereniging een rol kan vervullen bij onder meer de collectieve inkoop van (woning)hypotheken en beleggingsproducten van banken.
Verder wordt geïnventariseerd of de postenbank ondersteuning kan geven aan assurantiekantoren bij implementatie van internet, werving en selectie, communicatie met verzekeraars, productvergelijking, uitwisseling van kennis en ervaring, marketing en portefeuillebeoordeling en -bemiddeling. “Eventuele uitbreiding van het dienstenpakket dient naadloos aan te sluiten op de DAK-filosofie en werkwijze”, schrijft directeur Bas van Twillert.
Lidmaatschap
Het aantal leden van DAK is vorig jaar toegenomen met 94 assurantiekantoren. Van vijftien kantoren is het lidmaatschap beeindigd als gevolg van samenvoeging (13) en overname door niet-leden. Het totale bestand steeg daardoor naar 1.118 (1.039) kantoren, een groei van bijna 8%.
Vorig jaar hebben zich 194 tussenpersonen als lid aangemeld: dertig (vijftig) aanvragen zijn afgewezen en zeventig (55) aanvragen zijn nog in behandeling. De afgewezen kantoren konden niet worden toegelaten vanwege hun slechte financiële huishouding (33%), omdat zij assurantiën niet als hoofdactiviteit voeren (20%) en omdat zij eigendom waren van een verzekeraar of bank (17%).
Polissen
Het aantal door DAK geadministreerde polissen groeide met 12% naar 183.000 (163.389). Deze polissen zijn ondergebracht bij honderd (107) verzekeraars. Fundum Verzekeringen kon vorig jaar worden verwelkomd als lid. Zeven maatschappijen verdwenen als gevolg van fusie/overname.
Het gemiddeld aantal polissen per aangesloten assurantiekantoor beliep 163 (157). De gemiddelde omslag van een kantoor per maand steeg fors: van f 117.538 in 1998 naar f 128.212 vorig jaar.
De brutopremie-omzet van DAK groeide van f 63 naar f 75 mln, excusief maatschappij-incasso. De nettowinst liep terug naar f 58.312 (76.943). Het eigen vermogen steeg naar f 937.822 (875.560), waarvan f 55.900 (51.950) aan bijdragen van de leden.

Reageer op dit artikel