nieuws

Dagbladen in 1996 favoriet reclamemedium verzekeraars

Archief

Verzekeringsmaatschappijen hebben in 1996 voor f 8 mln méér geadverteerd in dagbladen dan in het voorgaande jaar. Hiermee is het dagblad het meest favoriete reclamemedium van verzekeraars geworden. De televisie werd door de kranten naar de tweede plaats verdrongen.

Hoewel de totale bestedingen nagenoeg gelijk bleven (f 120 mln), werd het beschikbare reclamebudget in 1996 behoorlijk anders besteed dan in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Bureau voor Budgetten Controle (BBC), te Amsterdam.
In 1995 stegen de bestedingen op televisie met f 10 mln (20%) tot f 49 mln. Deze stijging werd in het afgelopen jaar echter geheel teniet gedaan. Zo werd er in 1996 aan televisie nog maar f 39 mln uitgegeven. De dagbladen wisten een groot deel van het vrijkomende budget naar zich toe te trekken, hun inkomsten van adverterende verzekeraars steeg met 24% tot f 41 (33) mln. Ook het medium radio genoot van toenemende belangstelling onder verzekeraars. De bestedingen groeiden er met 50% tot f 12 (8) mln.
Tijdschriften moesten het in 1996 evenals de televisie ontgelden. Daar werd voor f 21 (24) mln geadverteerd. Bioscoop (f 1 mln) en buitenreclame (f 5 mln) bleven gelijk.

Reageer op dit artikel