nieuws

CZ ziet niet op tegen kanteling naar een klantgericht bedrijf

Archief

Voor CZ, die van oudsher ook particuliere verzekeraar is, valt het makkelijker om klantgericht te gaan werken dan voor een aantal andere ziekenfondsen. De verzekeraar wijst hierop in het jaarverslag over 1998.

“Ziekenfondsen bevinden zich in het overgangsproces van regel- en proceduregerichte organisaties naar klant- en mensgerichte bedrijven, een proces dat een fundamenteel andere denkwijze, cultuur en mentaliteit impliceert”, schrijft CZ in het jaarverslag. “Wij hebben in het kantelingsproces van een ambtelijke uitvoeringsorganisatie naar een klantgericht bedrijf, het voordeel dat wij van oudsher via onze particuliere verzekeringspoot met één been in de marktwerking hebben gestaan.”
In het jaarverslag wijst CZ er ook op, dat de verzekerden in de komende eeuw fiks meer zullen moeten gaan betalen voor (dezelfde) zorg. De gezondheidszorg kost de Nederlandse samenleving dit jaar zo’n / 70 miljard. “Volgens sommige scenario’s zullen we echter over tien jaar uitkomen op zo’n f 120 miljard”, schrijft CZ in het jaarverslag. “De premiebetaler zal ook straks deze pot grotendeels moeten vullen. De gevolgen voor de portemonnee van de burger en voor de toegankelijkheid van het zorgbestel laten zich raden.”
Jaarcijfers
CZ werkt voornamelijk in de provincies Limburg, Noordbrabant en Zeeland. De verzekeraar had vorig jaar in het totaal 1,66 miljoen verzekerden.
Het ziekenfonds had vorig jaar 1,156 (1,153) miljoen verzekerden. Zij kostten gemiddeld f 2.245 (2.148). Het bruto-inkomen van het ziekenfonds bedroeg / 2,74 (2,73) mld, het verzekeringsresultaat f -8 (f 35) mln, en het nettoresultaat f 19 (56) mln. Het eigen vermogen bedroeg / 346 (342) mln.
De aanvullende verzekeraar die 96% (96%) van de ziekenfondsverzekerden omvat, had een inkomen van f 138,5 (134,9) mln, een verzekeringsresultaat van / -14,2 (4,2) mln, en een nettoresultaat van f 40,2 (54,6) mln. Het eigen vermogen kwam uit op / 622,3 (601,9) mln.
De particuliere verzekeraar had 500.500 (485.100) verzekerden. Zij kostten gemiddeld / 1.357 (1.359). Het bruto-inkomen bedroeg f 708,9 (680,1) mln, het verzekeringsresultaat kwam uit op f -38,3 (-39,8) mln, en het nettoresultaat kwam uit op f 61,0 (45,4) mln. Het eigen vermogen bedroeg f 967,4 (952,9) mln.

Reageer op dit artikel